AC bez tajemnic

https://mentorui.pl/blog/48/ac-bez-tajemnic

autor: Mentor Ubezpieczenia,

Każdego roku w naszym kraju wiele osób odnosi obrażenia, a nawet ginie, w wypadkach i kolizjach drogowych. W niektórych zdarzeniach jednoznaczne wskazanie sprawcy jest niemożliwe. Co zrobić w takiej sytuacji ?

Ubezpieczenie Auto Casco samochodu zabezpiecza posiadacza pojazdu przed następstwami finansowymi szkód, jeśli sprawca uszkodzenia jest nieznany. W tym artykule odpowiadamy na wszystkie pytania, które mogą się pojawić w związku z Auto Casco.  

Jaka jest różnica między OC a Auto Casco ? 

W przeciwieństwie do OC ubezpieczenie Auto Casco: 

  • Jest dobrowolne, a jego zakres reguluje OWU, 
  • Odszkodowanie z polisy AC jest wypłacane właścicielowi,
  • Ochroną objęty jest samochód oraz jego wyposażenie,
  • Może być podstawowe lub zawierać wiele opcji dodatkowych,
  • Ma wiele wariantów i cena nie jest jedynym kryterium przy porównywaniu ofert. 

Jakie rodzaje szkód i jakie zdarzenia spowodują wypłatę świadczenia z polisy AC ?  

Gdy dojdzie do uszkodzenia, zniszczenie lub utraty pojazdu w wyniku: 

1. Zdarzeń losowych, m.in. pożar, wybuch, zalanie, grad, 

2. Siły mechanicznej, pochodząca z zewnątrz od:

- osoby, np. wtargnięcie pieszego na jezdnię,  

- innego przedmiotu, np. uderzenie w barierkę, 

- innego pojazdy, np. kolizja drogowa,  

- zwierzęcia, np. zderzenie z sarną.  

3. Nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu.

4. Uszkodzenia przez osoby trzecie.

5. Kradzież pojazdu lub jego części.  

Ochrona na ryzykach nazwanych czy all risk ? 

Ryzyka nazwane (od ognia i innych zdarzeń losowych) – ochroną ubezpieczeniową obejmuje się tylko te szkody, które powstały na skutek zdarzeń zdefiniowanych w OWU. Ubezpieczyciel nie odpowie za szkodę, której nie ma w OWU. Zakres ubezpieczenia oraz definicje ryzyk różnią się w Towarzystwach  Ubezpieczeniowych.  

Ryzyka wszystkie (all risk– ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane zdarzeniami losowymi, pomijając te, które zostały jednoznacznie wyłączone w OWU.  

Czy polisa AC działa tylko w Polsce ? 

Auto Casco to ubezpieczenie dobrowolne, więc jego zakres terytorialny każde towarzystwo ustala indywidualnie. W wielu towarzystwach dopuszczalne jest rozszerzenie działania ubezpieczenia AC poza granicami Polski.  

Czy wszystkie pojazdy mogą być ubezpieczone w AC ?  

Barierą w niektórych TU bywa wiek pojazdu. Nie wszystkie rodzaje pojazdów mogą liczyć na pełen zakres ochrony – m.in. motocykle, kabriolety z miękkim dachem, pojazdy specjalne. Również wykorzystanie pojazdu może wpłynąć na ograniczenie zakresu.

W przypadku dużego ryzyka wystąpienia szkody towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić przyjęcia auta do AC. Pojazdy specjalne, pojazdy przewożące materiały niebezpieczne, użytkowane podczas jazd próbnych, na wyścigach i rajdach oraz taksówki można ubezpieczyć przy zastosowaniu zwyżki w składce.

Na jaki czas wystawiana jest polisa AC ?  

Zazwyczaj polisa AC zawierana jest na rok. Indywidualnie można skrócić ten okres w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych. Często powoduje to jednak ograniczenie ochrony, polegające na wyłączeniu kradzieży. Dodatkowo warto być świadomym, że polisa krótkoterminowa nie zawsze będzie tańsza. Ochrona z polisy AC wygasa, gdy:

- upłynął termin płatności raty i TU wyśle pismo z ostatecznym terminem płatności, jeśli po jego upływie polisa nie będzie opłacona - wygaśnie.  

- dojdzie do szkody całkowitej (wybrane towarzystwa), kradzieży, wyczerpania sumy ubezpieczenia.  

- sprzedaż pojazdu, zmiana właściciela, wyrejestrowanie/zezłomowanie pojazdu.  

Co muszę zrobić, gdy dojdzie do kradzieży mojego samochodu ? 

  1. Zgłoś kradzież policji,
  2. Zgłoś sprzedaż do swojego ubezpieczyciela 
  3. Przekaż klucze, w ilości zadeklarowanejna polisie, dowód rejestracyjny, notatkę ze zgłoszenia kradzieży na policji oraz inne dokumenty o które zostaniesz poproszony 

Po zarejestrowaniu szkody towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 30 dni przekaże Ci decyzję o przyznaniu lub odmowie wypłaty. 

Serwis, czy kosztorys ?  

To pytanie należy sobie zadać na etapie zawierania polisy, ponieważ duże znaczenie wybór ten będzie miał, gdy dojdzie do uszkodzenia pojazdu i decyzji o sposobie jego naprawienia.

Wariant serwisowy będzie odpowiedni, gdy masz pojazd, który serwisujesz. Masz zagwarantowane naprawy w serwisach autoryzowanych. Większość towarzystw finansuje też oryginalne części zamienne. Naprawą Twojego auta zajmuje się warsztat, a formalnościami ubezpieczyciel. Warsztat rozlicza się z towarzystwem ubezpieczeniowym, a Ty odbierasz auto bez zbędnych formalności.  

Wariant kosztorysowy – jeśli nie korzystasz z autoryzowanych serwisów lub masz starsze auto - wybierz tę opcję. Odszkodowanie otrzymasz na konto i możesz je przeznaczyć na naprawę u znajomego mechanika lub samodzielnie. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z usług autoryzowanego serwisu, ubezpieczenie pokryje tylko część kosztów. Przy tej opcji pamiętaj aby zawsze gdy to możliwe wykupić amortyzację części! 

Więcej przeczytasz w Naprawa w wersji serwisowej, czy kosztorysowej

Co zyskam dzięki Stałej Sumie Ubezpieczenia ? 

Zamrożenie SU powoduje, że wartość auta nie zmienia się w całym okresie ubezpieczenia. Jeśli masz nowy pojazd i dojdzie do szkody Stała Suma Ubezpieczenia będzie dla Ciebie opłacalna.  

Czym jest Konsumpcja Sumy Ubezpieczenia ?  

Jeśli po otrzymaniu odszkodowania nie doubezpieczysz auta, a w tym samym roku dojdzie np. do kradzieży to od SU będzie odjęte wcześniej wypłacone odszkodowanie.  

Gdy Suma Ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o wartość wypłacanego odszkodowania mówimy o jej konsumpcji.  

Zniesienie Konsumpcji Sumy Ubezpieczenia to rozwiązanie dzięki któremu, gdy otrzymasz odszkodowanie nie będziesz musiał doubezpieczać auta, czyli znów podnosić sumy ubezpieczenia do wartości rynkowej.  

Pamiętaj o minimalnej liczbie zabezpieczeń, jeśli chcesz mieć ochronę w razie kradzieży.

Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych wymaga zabezpieczeń atestowanych, takich jak: immobilizer, autoalarm, blokada skrzyni biegów. W przypadku aut ubezpieczonych na wysokie SU także GPS.  

Definicje 

Amortyzacja części – zużycie części następujące podczas eksploatacji pojazdu,   

Franszyza – część szkody, za którą Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, wyróżniamy dwa rodzaje:  

  • Franszyza integralna – czyli kwota minimalna, 
  • Franszyza redukcyjna – udział własny. 

Regres – roszczenie ubezpieczyciela do sprawcy szkody o zwrot wypłaconego odszkodowania.  

Suma ubezpieczenia – kwota, na którą ubezpieczono pojazd, stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa, powinna zgadzać się z aktualną wartością rynkową auta.  

Doubezpieczenie – przywrócenie wartości Sumy Ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania do wartości rynkowej auta.  

Niedoubezpieczenie – ubezpieczenie pojazdu na sumę niższą, niż wartość rynkowa.  

Nadubezpieczenie – ubezpieczenie pojazdu na sumę wyższą, niż wartość rynkowa. 

Szkoda całkowita – koszt jej naprawy (wyliczony według oryginalnych części producenta) oraz koszt robocizny przekraczają łącznie 70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody. Mowa wówczas o tzw. progu opłacalności naprawy.  

VIN – Vehicle Identification Number (numer nadwozia). Nadawany przez producenta w celu identyfikacji. Wybijany jest na stałym elemencie pojazdu i powinien zgadzać się z numerem wpisanym do dowodu rejestracyjnego. Numer VIN jest indywidualny dla danego pojazdu i co do zasady nie ulega zmianom. 

Więcej na temat znajdziesz w Jak wybrać polisę Autocasco

© 2009 - 2024 Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. Regulamin Polityka Prywatności o Mentor Ubezpieczenia Kontakt Cookies