Ubezpieczenie domu lub mieszkania przy kredycie hipotecznym

https://mentorui.pl/blog/47/ubezpieczenie-domu-lub-mieszkania-przy-kredycie-hipotecznym

autor: Mentor Ubezpieczenia,

Podczas zawierania umowy pod kredyt banki wymagają posiadania ubezpieczenia. Dzięki temu możemy obniżyć prowizję lub uzyskać niższe oprocentowanie. Jednak zanim zdecydujesz się podpisać umowę z bankiem zweryfikuj, co masz w zakresie polisy i porównaj ją z innymi ofertami dostępnymi na rynku. Często oferty banków chronią głównie ich interesy, nie edukując i nie uświadamiając kredytobiorców o ich realnych potrzebach ubezpieczeniowych. Przeczytaj, co możemy Ci zaproponować.

Dlaczego warto ubezpieczyć dom/mieszkanie przy kredycie hipotecznym? 

 

Dla banku najważniejsze jest ubezpieczenie konstrukcji, czyli murów domu, czy mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych – i te elementy są objęte ochroną w polisach dodawanych do kredytów. Ochroną najczęściej nie są objęte elementy stałe oraz ruchomości. Zakresowo brak jest ryzyka kradzieży oraz OC w życiu prywatnym. Dlatego posiadając polisę przy kredycie, możesz mieć podstawowy zakres ubezpieczenia. Zawsze warto go rozszerzyć, tak, aby w razie małych szkód, nie było problemów z ich pokryciem z polisy.

 

Teoretycznie ubezpieczenie przy kredycie hipotecznym jest dobrowolne, jednak często bez podpisania umowy lub okazania polisy zwiększamy ryzyko otrzymania odmowy. Często w takiej sytuacji banki wymagają dodatkowych żyrantów, albo zmieniają warunki umowy na mniej korzystne dla kredytobiorcy.

 

Oferta banków nie jest personalizowana pod klienta. Przygotowano aby zaspokoić potrzeby klienta potrzebującego tej usługi „na już”, bez rozpatrywania indywidualnych potrzeb i realnych zagrożeń, które mogą czyhać na Klienta.  

 

Często warunkiem otrzymania kredytu hipotecznego jest przedstawienie ubezpieczenia mieszkania z cesją na rzecz banku. O przeniesieniu praw do odszkodowania na bank, sprawdź na ubezpieczenie domu i mieszkania. Dzięki cesji bank zabezpiecza swoje roszczenia na wypadek zniszczenia kredytowanej nieruchomości. Zdarza się jednak, że po wystąpieniu szkody do tematu podchodzi się indywidualnie. Są sytuacje, w których bank rezygnuje z odszkodowania i zgadza się, aby środki finansowe były przeznaczone na naprawę zniszczeń.

 

Ubezpieczyciel w razie zniszczenia nieruchomości wypłaci odszkodowanie w pierwszej kolejności bankowi – w celu zamknięcia kredytu. Pozostałą część otrzyma właściciel lokum.

 

Warto wziąć pod uwagę różne scenariusze. Biorąc na siebie zobowiązanie spłaty kredytu jesteśmy zobligowani do spłaty zadłużenia bez względu na to, co w tym czasie stanie się z naszym domem lub mieszkaniem. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć np. pożaru, czy wybuchu gazu, które mogą zniszczyć nieruchomość objętą kredytem. Dlatego tak ważne jest, by zabezpieczyć się wcześniej na taką ewentualność i nie zostać bez dachu nad głową i wysoką ratą do spłaty. Wybierając kredyt weź pod uwagę nie tylko to, co ważne jest dla banku, ale także własne obawy i zaoszczędź sobie stresu.  

 

Definicje przydatne przy doborze ubezpieczenia pod kredyt hipoteczny 

 

Suma Ubezpieczenia - jest to kwota, do jakiej ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć Twoje straty w przypadku całkowitych zniszczeń. Sumę tę ustala się odrębnie dla murów, elementów stałych oraz ruchomości. Bank sugeruje kwotę równą wysokości zaciągniętego kredytu. Realnie jednak suma ubezpieczenia powinna wynosić tyle, ile warta jest ubezpieczana nieruchomość na rynku - często będzie to więcej niż kwota zaciągniętego kredytu. Od tej właśnie maksymalnej wartości ubezpieczonego mienia zależeć będzie składka na ubezpieczenie mieszkania lub domu.

 

Dla kredytobiorcy ważne terminy to także niedoubezpieczenie oraz nadubezpieczenie.  

 

Niedoubezpieczenie – dochodzi do niego wówczas, gdy zaniży się wartość domu lub mieszkania. To powoduje obniżenie składki, jednocześnie w sytuacji zniszczenia mienia odszkodowanie nie pokryje wszystkich strat. 

 

Nadubezpieczenie– ma miejsce w sytuacji zawyżenia wartości mienia. Składka jest wówczas wyższa, niż powinna, gdy dojdzie do strat wypłacone zostaną pieniądze równe kwocie strat, a nie tej zadeklarowanej przez nas.  

 

Dlatego właśnie powinno się podać realną wartość ubezpieczanego mienia. Jeśli chcesz wiedzieć, na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy ubezpieczaniu domu lub mieszkania pod kredyt hipoteczny skontaktuj się z nami, chętnie doradzimy rozwiązanie najkorzystniejsze dla Ciebie.  

 

© 2009 - 2024 Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. Regulamin Polityka Prywatności o Mentor Ubezpieczenia Kontakt Cookies