Ubezpieczenie turystyczne

W celu przedstawienia specjalnie przygotowanej dla Ciebie oferty zostaw numer telefonu i wyślij zapytanie a skontaktujemy się z Tobą w możliwie najszybszym terminie.


pola wymagane

Masz w planach wyjazd za granicę w celach wypoczynkowych? Porównaj oferty na ubezpieczenia turystyczne dostępne w ofercie Mentor Ubezpieczenia, wybierz najlepszą dla siebie i zacznij pakować swoją walizkę. Te wakacje będą dla Ciebie beztroskie!

Ubezpieczenie turystyczne na czas podróży zagranicznej zabezpieczy Cię finansowo przed skutkami nieszczęśliwych wypadków i wysokimi kosztami leczenia za granicą. Dodatkowo dzięki ubezpieczeniu zyskasz gwarancje bezpieczeństwa na wypadek wyrządzenia przez Ciebie lub towarzyszącego Ci w podróży pupila szkody materialnej. Co więcej ubezpieczenie podróżne to także spokój o dzieci oraz dom lub mieszkanie w Polsce. W razie potrzeby możesz także rozszerzyć je o inne zakresy np. amatorskie uprawianie sportów lub ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Ubezpieczenia turystyczne dostępne w ofercie Mentor Ubezpieczenia zapewniają szeroki zakres ochrony, który obejmuje m.in.:

 • zwrot kosztów leczenia niezbędnych w wyniku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania ubezpieczonego przebywającego poza granicami kraju oraz zwrot kosztów pobytu w placówkach medycznych, transportu pomiędzy nimi i zakupu lekarstw
 • ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej, które ma na celu pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych i poszukiwań w celu ratowania życia i zdrowia ubezpieczonego oraz udzielaniem doraźnej pomocy lekarskiej na miejscu wypadku,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ubezpieczonego za granicą, którego przedmiotem są trwałe następstwa wypadku polegające na uszczerbku na zdrowiu, uszkodzeniu ciała lub śmierci ubezpieczonego,
 • świadczenia pomocowe (usługi assistance), które polegają na udzieleniu informacji i organizacji na życzenie ubezpieczonego określonych usług związanych z odbywaną podróżą lub podjętym leczeniem w jej trakcie np. organizacja i pokrycie kosztów opieki nad niepełnoletnimi dziećmi, wizyty członka rodziny w sytuacji przebywania ubezpieczonego w szpitalu czy pomocy prawnej oraz tłumacza w sytuacji popadnięcia w konflikt z prawem kraju pobytu,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym (OC dla turysty), które chroni ubezpieczonego przed koniecznością wypłaty z własnej kieszeni odszkodowania osobom, którym została wyrządzona szkoda na osobie lub rzeczy. Obejmuje ono także szkody wyrządzone przez zwierzęta, które towarzyszą ubezpieczonemu w podróży,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego, które zapewnia wypłatę odszkodowania w sytuacji utraty, zaginięcia, uszkodzenia lub zniszczenia bagażu. Obejmuje walizy, torby, nesesery, plecaki lub inne podobne przedmioty wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych,
 • ubezpieczenie chorób przewlekłych, które rozszerza ubezpieczenie turystyczne o choroby, które zostały zdiagnozowane u ubezpieczonego jeszcze przez podróżą za granicę i wymagają specjalnego leczenia, obserwacji i długiego nadzoru.

Jeżeli potrzebujesz oferty, skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci propozycje najlepszych towarzystw ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie turystyczne przeznaczone jest dla osób wyjeżdżających za granicę w celu wypoczynku. Ubezpieczenie podróżne idealnie sprawdza się zarówno w przypadku osób, które preferują samotne podróże, jak i podróżujących w gronie członków rodziny, najbliższych przyjaciół lub znajomych. Ubezpieczenie turystyczne zapewni pomoc każdemu począwszy od zwolennika wylegiwania się na plaży i obserwowania zachodów słońca, przez osobę ubóstwiającą piesze wędrówki.

Posiadanie ubezpieczenia turystycznego pozwala cieszyć się beztroskim wypoczynkiem. Ubezpieczenie turystyczne chroni osobę ubezpieczoną oraz jej rodzinę przed dodatkowymi niedogodnościami w przypadku zaistnienia niefortunnych zdarzeń w trakcie podróży zagranicznej. Szczególnie że szeroki zakres ofert na ubezpieczenia podróżne pozwala dostosować ich zakres do planów na czas pobytu za granicą. Ubezpieczenie w podróży możesz rozszerzyć np. o NNW lub amatorskie uprawianie sportów.

Tak. Korzystając z naszych ofert na ubezpieczenia podróżne w ramach jednego ubezpieczenia możesz ubezpieczyć nawet 10 osób.

Ubezpieczenie turystyczne daje Ci poczucie komfortu w razie zaistnienia nieoczekiwanych i nieprzyjemnych zdarzeń podczas wakacji spędzanych za granicą. Nagłe problemy ze zdrowiem, zgubienie bagażu, włamanie w miejscu zamieszkania na terenie Polski czy opóźniony lot, to tylko kilka spośród niefortunnych zdarzeń, przed którymi chroni się ubezpieczenie podróżne.

Tak. Każde towarzystwo ubezpieczeń uzależnia cenę ubezpieczenia od miejsca podróży. Aby sprawdzić cenę ubezpieczenia, wypełnij formularz podając miejsce za granicą, które zamierzasz odwiedzić.

Początek obowiązywania ubezpieczenia podróżnego zależy od Ciebie. To Ty decydujesz o dacie początku i końca ochrony ubezpieczeniowej.

Wyłączenia ochrony zależą od danego wariantu wybranej przez Ciebie oferty na ubezpieczenia podróżne. Są one wyszczególnione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. Znajdziesz je w zakładce „Dokumenty”.

W miarę możliwości jak najszybciej powiadom (osobiście lub za pośrednictwem innej osoby) towarzystwo ubezpieczeniowe o zaistniałej sytuacji. Zakład ubezpieczeń udzieli Tobie niezbędnych informacji o tym, co powinieneś zrobić w danej sytuacji, aby skorzystać z ochrony, którą daje Ci wykupione ubezpieczenie na wakacje. W zakładce „Zgłaszanie szkód” znajdziesz dane kontaktowe do poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Dokumentem, który potwierdza, że posiadasz ubezpieczenie turystyczne jest polisa ubezpieczeniowa. Dobrze jest mieć przy sobie także dokument tożsamości np. dowód osobisty lub paszport.

Jednak aby skorzystać z ochrony jaką zapewnia Ci ubezpieczenie podróżne, które posiadasz, wystarczy że będziesz znał następujące dane:

 • numer telefonu do centrum alarmowego danego ubezpieczyciela,
 • numer polisy ubezpieczeniowej,
 • numer PESEL.

Dane kontaktowe do centrów alarmowych wszystkich zakładów ubezpieczeń, których oferty na ubezpieczenia turystyczne posiadamy, znajdziesz w zakładce Zgłaszanie Szkód.

Każdorazowo towarzystwo ubezpieczeń poinformuje Cię jakie dokumenty powinny zostać przedstawione, aby ubezpieczenie turystyczne pokryło zwrot wydatków poniesionych przez Ciebie z własnej kieszeni.

Dobrze jest zabezpieczyć wszelkie dowody związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, aby ubezpieczenie podróży mogło w pełni zadziałać. Jest to bardzo ważne w sytuacji, gdy z powodu działania czynników zewnętrznych natychmiastowe powiadomienie zakładu ubezpieczeń o zaistniałej sytuacji jest niemożliwe.

Przykładowe dokumenty:

 • dokumentacja medyczna (diagnoza lekarska) uzasadniająca konieczność udzielenia niezwłocznej pomocy lekarskiej,
 • faktury potwierdzające korzystanie ze świadczeń zdrowotnych,
 • faktury potwierdzające zakup lekarstw i materiałów opatrunkowych.
© 2009 - 2024 Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. Regulamin Polityka Prywatności o Mentor Ubezpieczenia Kontakt Cookies