Ubezpieczenie domu i mieszkania

W celu przedstawienia specjalnie przygotowanej dla Ciebie oferty zostaw numer telefonu i wyślij zapytanie a skontaktujemy się z Tobą w możliwie najszybszym terminie.


Dom lub mieszkanie jest zazwyczaj najcenniejszym dorobkiem naszego życia. To tu spędzamy czas z najbliższymi, otaczamy się drogimi przedmiotami. Niestety nasze mienie narażone jest na wiele zdarzeń losowych, które mogą doprowadzić do utraty, zniszczenia lub uszkodzenia naszej własności. Mimo, iż nie spoczywa na nas obowiązek ubezpieczenia własnego „m”, z pewnością warto wykupić pełne ubezpieczenie nieruchomości.

Kompleksowe ubezpieczenie domu obejmujące ubezpieczenie murów, stałych elementów i ruchomości domowych od ognia, powodzi, zalania, czy kradzieży.


Ubezpieczenie domu w budowie obejmuje m.in.:

 • ubezpieczenie domu od ognia i innych zdarzeń losowych (pożar, powódź, huragan, grad, uderzenie pioruna, zalanie, włamanie, wybuch, osunięcie ziemi, upadek samolotu itp.)
 • ubezpieczenie stałych elementów budynku (drzwi, okna, podłogi itp.)
 • ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży i zniszczenia (sprzęt RTV, AGD, meble itp.)
 • ubezpieczenie przepięć, dewastacji i wandalizmu, stłuczenia szyb

Dodatkowo ubezpieczenie można rozszerzyć o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym na siebie oraz pozostałych członków rodziny. Nasz pakiet daje także możliwość ubezpieczenia domku letniskowego od ognia oraz kradzieży wraz z ruchomościami.

Początek obowiązywania ubezpieczenia zależy od Ciebie. Oferujemy możliwość dostosowania okresu objętego ochroną ubezpieczeniową do Twoich potrzeb.

Ochrona trwa przez cały okres objęty ochroną ubezpieczeniową, na który dana polisa została zawarta. Umowa jest zawierana na 12 miesięcy.

Każdego dnia Twój majątek jest narażony na uszkodzenie, zniszczenie czy ewentualną stratę. Te codzienne ryzyko, pociąga za sobą liczne zagrożenia. Posiadanie ubezpieczenia domu/mieszkania, chroni Cię przed ewentualnym ponoszeniem wszystkich finansowych konsekwencji tych zdarzeń. Daje Ci gwarancję bezpieczeństwa i ogranicza nieprzewidziane wydatki

Do elementów stałych zalicza te, które zostały wbudowane lub wmontowane na stałe w domu mieszkalnym, mieszkaniu lub w budynku gospodarczym:

 • meble w zabudowie, szafy wnękowe, stała zabudowa kuchni
 • elementy zabudowy wewnętrznej, np.: piece, kominki, ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej, schody itp.
 • parapety, okna oraz drzwi wewnętrzne i zewnętrzne wraz ze wszelkimi urządzeniami antywłamaniowymi oraz zamknięciami
 • wyposażenie sieci wodno ? kanalizacyjnej, np.: umywalki, zlewy, krany, wanny, brodziki, kabiny prysznicowe itp.
 • wyposażenie sieci elektrycznej i grzewczej, np.: piece, podgrzewacze, kuchnie elektryczne itp.
 • wyposażenie sieci gazowej, np.: kuchnie i grzejniki gazowe itp.
 • wyposażenie sieci wentylacyjnej lub alarmowej
 • elementy dekoracyjne, np.: tynki, powłoki malarskie, wszelkiego rodzaju okleiny, czy wykładziny sufitów, ścian, schodów i podłóg

Do elementów ruchomych należą te, które nie zostały wbudowane lub wmontowane na stałe.

 • urządzenia, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego
 • meble wiszące i stojące
 • przedmioty codziennego i osobistego użytku
 • wózki dziecięce, zabawki
 • sprzęt audiowizualny, elektroniczny, fotograficzny, turystyczny i sportowy, instrumenty muzyczne
 • części do samochodów, motocykli i motorowerów
 • biżuteria (jeśli nie została skatalogowana, wyceniona i ubezpieczona jako przedmioty wartościowe)
 • papiery wartościowe i wartości pieniężne
 • zbiory kolekcjonerskie, antyki, dzieła sztuki
 • rzeczy wypożyczone, jeśli zostało to udokumentowane
 • narzędzia gospodarcze, kosiarki do trawy, narzędzia do uprawy działki lub ogrodu
 • mienie służbowe

Dla budynków oraz lokali mieszkalnych suma ubezpieczenia jest określana według wartości rzeczywistej lub odtworzeniowej (jeżeli stopień faktycznego zużycia nie przekracza 40 %). Przy czym dla lokali mieszkalnych może być ustalana, także według ceny rynkowej.

Ubezpieczenie domu/mieszkania możesz rozszerzyć o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, pakiet NNW, przepięcia, dewastację, wandalizm, włamanie, kradzież

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnych chroni Ciebie i Twoich bliskich przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń losowych, powstałych nieumyślnie w związku z wykonywaniem codziennych czynności w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia. Dzięki niemu nie będziesz musiał pokrywać szkód własnym majątkiem np.: gdy Twoje dziecko wybije piłką szybę w oknie sąsiada.

Ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym jest objęty zarówno ubezpieczający, jak i jego bliscy, którzy razem z nim mieszkają i wspólne prowadzą gospodarstwo domowe. Przykładowo są to: rodzice, rodzeństwo, współmałżonek, konkubina, konkubent, dzieci, wnuki, dziadkowie, teściowie, synowe, zięciowie, osoby przyjęte na wychowaniu

W wariancie podstawowym, polisa chroni Cię przed skutkami zdarzeń losowych na terytorium RP i w całej Europie. W razie potrzeby, możesz skorzystać z opcji dodatkowych, rozszerzając ubezpieczenie na wszystkie kraje świata.

W miarę możliwości postaraj się, jak najszybciej powiadomić dane towarzystwo ubezpieczeniowe o zaistniałej sytuacji. Wówczas uzyskasz także informację, co powinieneś zrobić w związku z danym zdarzeniem.

© 2009 - 2024 Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. Regulamin Polityka Prywatności o Mentor Ubezpieczenia Kontakt Cookies