Ubezpieczenie turystyczne plus sport

W celu przedstawienia specjalnie przygotowanej dla Ciebie oferty zostaw numer telefonu i wyślij zapytanie a skontaktujemy się z Tobą w możliwie najszybszym terminie.


pola wymagane

Należysz do osób wypoczywających aktywnie, które łączą podróże zagraniczne z uprawianiem sportów? Porównaj oferty na ubezpieczenia turystyczne dla aktywnych dostępne w ofercie Mentor Ubezpieczenia, wybierz najlepszą dla siebie i zacznij pakować walizkę. Niezależnie od tego czy nurkujesz w Tunezji, uprawiasz windsurfing na Wyspie Rodos, czy rekreacyjnie chodzisz po Alpach, ubezpieczenie zapewni Ci kompleksową ochronę w każdej sytuacji.

Ubezpieczenie turystyczne na czas podróży zagranicznej dla osób aktywnych z rozszerzeniem o uprawianie sportów łączy w sobie ochronę gwarantowaną przez ubezpieczenie turystyczne oraz pomoc w razie zdarzenia związanego z uprawianiem sportów dla rozrywki.

Ubezpieczenia dla aktywnych dostępne w ofercie Mentor Ubezpieczenia zapewniają szeroki zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego rozszerzonego o amatorskie uprawianie sportów, który obejmuje m.in.:

 • zwrot kosztów leczenia niezbędnych w wyniku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania ubezpieczonego przebywającego poza granicami kraju oraz zwrot kosztów pobytu w placówkach medycznych, transportu pomiędzy nimi i zakupu lekarstw,
 • ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej, które ma na celu pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych i poszukiwań w celu ratowania życia i zdrowia ubezpieczonego oraz udzielaniem doraźnej pomocy lekarskiej na miejscu wypadku,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ubezpieczonego za granicą, którego przedmiotem są trwałe następstwa wypadku polegające na uszczerbku na zdrowiu, uszkodzeniu ciała lub śmierci ubezpieczonego,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym (OC dla turysty), które chroni ubezpieczonego przed koniecznością wypłaty z własnej kieszeni odszkodowania osobom, którym została wyrządzona szkoda na osobie lub rzeczy. Obejmuje także szkody spowodowane w trakcie uprawiania sportu dla rozrywki,
 • świadczenia pomocowe (usługi assistance), które polegają na udzieleniu informacji i organizacji na życzenie ubezpieczonego określonych usług związanych z odbywaną podróżą, uprawianiem sportów za granicą lub podjętym leczeniem w ich trakcie np. organizacja i pokrycie kosztów opieki nad niepełnoletnimi dziećmi, wizyty członka rodziny w sytuacji przebywania ubezpieczonego w szpitalu czy pomocy prawnej oraz tłumacza w sytuacji popadnięcia w konflikt z prawem kraju pobytu,
 • ubezpieczenie chorób przewlekłych, które rozszerza ubezpieczenie turystyczne dla aktywnych o choroby, które zostały zdiagnozowane u ubezpieczonego jeszcze przez wyjazdem za granicę i wymagają specjalnego leczenia, obserwacji i długiego nadzoru,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego, które zapewnia wypłatę odszkodowania w sytuacji utraty, zaginięcia, uszkodzenia lub zniszczenia bagażu. Obejmuje walizy, torby, nesesery, plecaki lub inne podobne przedmioty wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych.

Jeżeli potrzebujesz oferty, skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci propozycje najeplszych towarzystw ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie turystyczne dla aktywnych przeznaczone jest dla osób, które spędzają urlop lub wakacje łącząc podróże zagraniczne z uprawianiem sportów dla rozrywki.

Ubezpieczenie turystyczne dla aktywnych zabezpieczy Cię i Twoją rodzinę przed konsekwencjami finansowymi zdarzeń, do których dojdzie podczas pobytu za granicą, włączając w to zdarzenia zaistniałe w związku z amatorskim uprawianiem sportów?

Tak. Korzystając z naszych ofert na ubezpieczenie dla aktywnych w ramach jednego ubezpieczenia możesz ubezpieczyć nawet 10 osób.

Koszty leczenia z polisy turystycznej dla aktywnych pokryją Twoje zobowiązania finansowe związane z korzystaniem przez Ciebie ze świadczeń medycznych, które zostały Ci udzielone za granicą. Obejmują one m.in. koszty wizyty u lekarza i lekarza dentysty, koszty pobytu w szpitalu, operacje, zabiegi ambulatoryjne.

Dodatkowo każde ubezpieczenie dla aktywnych możesz rozszerzyć o choroby przewlekłe. Do chorób przewlekłych należy np.: cukrzyca, przewlekła choroba wieńcowa, nowotwór, przewlekła choroba układu oddechowego.

Ubezpieczenie OC wchodzące w zakres ubezpieczenia dla aktywnych chroni przed koniecznością wypłaty z własnej kieszeni odszkodowania za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone innym osobom podczas uprawiania sportów. OC dostępne w ramach ubezpieczenia dla aktywnych pokrywa m.in.:

 • koszty naprawy uszkodzonego sprzętu lub ubrań,
 • koszty leczenia w związku z doznanymi obrażeniami ciała,
 • koszty niezbędnej rehabilitacji i powrotu do zdrowia,
 • koszty związane z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu lub inwalidztwa,
 • koszty związane ze zmarnowanym urlopem,
 • koszty utraty pracy.

Tak. Każde towarzystwo ubezpieczeń uzależnia cenę ubezpieczenia od miejsca podróży. Aby sprawdzić cenę ubezpieczenia, wypełnij formularz podając miejsce za granicą, które zamierzasz odwiedzić.

Początek obowiązywania ubezpieczenia dla aktywnych zależy od Ciebie. To Ty decydujesz o dacie początku i końca ochrony ubezpieczeniowej.

Korzystając z naszej oferty na ubezpieczenie dla aktywnych online możesz nabyć polisę z ochroną obowiązującą przez okres 30 dni. Jeżeli potrzebujesz ubezpieczenia na okres dłuższy niż 30 dni, skontaktuj się z nami.

Wyłączenia ochrony ubezpieczenia dla aktywnych zależą od danego wariantu wybranej przez Ciebie oferty. Są one wyszczególnione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. Znajdziesz je w zakładce „Dokumenty”.

W miarę możliwości jak najszybciej powiadom (osobiście lub za pośrednictwem innej osoby) towarzystwo ubezpieczeniowe o zaistniałej sytuacji. Zakład ubezpieczeń udzieli Tobie niezbędnych informacji o tym, co powinieneś zrobić w danej sytuacji, aby skorzystać z ochrony, którą daje Ci wykupione ubezpieczenie turystyczne dla aktywnych. W zakładce „Zgłaszanie szkód” znajdziesz dane kontaktowe do poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Dokumentem, który potwierdza, że posiadasz ubezpieczenie turystyczne dla aktywnych jest polisa ubezpieczeniowa. Dobrze jest mieć przy sobie także dokument tożsamości np. dowód osobisty lub paszport.

Jednak aby skorzystać z ochrony jaką zapewnia Ci ubezpieczenie turystyczne dla aktywnych, które posiadasz, wystarczy że będziesz znał następujące dane:

 • numer telefonu do centrum alarmowego danego ubezpieczyciela,
 • numer polisy ubezpieczeniowej,
 • numer PESEL.

Dane kontaktowe do centrów alarmowych wszystkich zakładów ubezpieczeń, których oferty na ubezpieczenia turystyczne dla aktywnych posiadamy, znajdziesz w zakładce Zgłaszanie Szkód.

Każdorazowo towarzystwo ubezpieczeń poinformuje Cię jakie dokumenty powinny zostać przedstawione, aby ubezpieczenie turystyczne dla aktywnych pokryło zwrot wydatków poniesionych przez Ciebie z własnej kieszeni.

Dobrze jest zabezpieczyć wszelkie dowody związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, aby ubezpieczenie turystyczne dla aktywnych mogło w pełni zadziałać. Jest to bardzo ważne w sytuacji, gdy z powodu działania czynników zewnętrznych natychmiastowe powiadomienie zakładu ubezpieczeń o zaistniałej sytuacji jest niemożliwe.

W przypadku korzystania ze świadczeń medycznych do standardowych dokumentów należą:

 • dokumentacja medyczna (diagnoza lekarska) uzasadniająca konieczność udzielenia niezwłocznej pomocy lekarskiej,
 • faktury potwierdzające korzystanie ze świadczeń zdrowotnych,
 • faktury potwierdzające zakup lekarstw i materiałów opatrunkowych.
© 2009 - 2024 Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. Regulamin Polityka Prywatności o Mentor Ubezpieczenia Kontakt Cookies