Ubezpieczenie narciarskie

W celu przedstawienia specjalnie przygotowanej dla Ciebie oferty zostaw numer telefonu i wyślij zapytanie a skontaktujemy się z Tobą w możliwie najszybszym terminie.


pola wymagane

Należysz do miłośników jazdy na nartach lub snowboardzie, a dodatkowo lubisz łączyć te sporty z wyjazdami za granicę? Porównaj oferty na ubezpieczenia narciarskie i na snowboard dostępne na MentorUI.PL, wybierz najlepszą dla siebie i zacznij przygotowywać swoje narty lub deskę snowboardową do sezonu. W tym roku będą one równie gładko sunąć po śniegu, jak bezproblemowo przebiegnie Twój pobyt za granicą!

Ubezpieczenie narciarskie i snowboardowe łączy w sobie ochronę charakterystyczną dla ubezpieczeń turystycznych podczas pobytu za granicą oraz pomoc w razie zdarzenia związanego z amatorskim uprawianiem sportów zimowych. Dzięki takiej kompleksowej ofercie ubezpieczenie narciarskie i na snowboard dostępne na MentorUI.PL w pełni zabezpieczy Cię zarówno w przypadku gdy wyrządzisz komuś krzywdę na stoku, jak i gdy sam ulegniesz wypadkowi.

Ubezpieczenia turystyczne dla narciarzy i snowboardzistów dostępne na MentorUI.PL zapewniają szeroki zakres ochrony rozszerzony o amatorskie uprawianie sportów, który obejmuje m.in.:

 • zwrot kosztów leczenia niezbędnych w wyniku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania ubezpieczonego przebywającego poza granicami kraju oraz zwrot kosztów pobytu w placówkach medycznych, transportu pomiędzy nimi i zakupu lekarstw,
 • ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej, które ma na celu pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych i poszukiwań w celu ratowania życia i zdrowia ubezpieczonego oraz udzielaniem doraźnej pomocy lekarskiej na miejscu wypadku,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ubezpieczonego za granicą, którego przedmiotem są trwałe następstwa wypadku polegające na uszczerbku na zdrowiu, uszkodzeniu ciała lub śmierci ubezpieczonego,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym (OC dla turysty), które chroni ubezpieczonego przed koniecznością wypłaty z własnej kieszeni odszkodowania osobom, którym została wyrządzona szkoda na osobie lub rzeczy. Obejmuje także szkody spowodowane w trakcie uprawiania sportu dla rozrywki,
 • świadczenia pomocowe (usługi assistance), które polegają na udzieleniu informacji i organizacji na życzenie ubezpieczonego określonych usług związanych z odbywaną podróżą, uprawianiem sportów za granicą lub podjętym leczeniem w ich trakcie np. organizacja i pokrycie kosztów opieki nad niepełnoletnimi dziećmi, wizyty członka rodziny w sytuacji przebywania ubezpieczonego w szpitalu czy pomocy prawnej oraz tłumacza w sytuacji popadnięcia w konflikt z prawem kraju pobytu,
 • ubezpieczenie chorób przewlekłych, które rozszerza ubezpieczenie turystyczne dla aktywnych o choroby, które zostały zdiagnozowane u ubezpieczonego jeszcze przez wyjazdem za granicę i wymagają specjalnego leczenia, obserwacji i długiego nadzoru,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego, które zapewnia wypłatę odszkodowania w sytuacji utraty, zaginięcia, uszkodzenia lub zniszczenia bagażu. Obejmuje walizy, torby, nesesery, plecaki lub inne podobne przedmioty wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych.

Jeżeli potrzebujesz oferty, skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci propozycje najeplszych towarzystw ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie narciarskie i na snowboard przeznaczone jest dla osób, które łączą podróże zagraniczne z uprawianiem sportów zimowych takich jak narciarstwo zjazdowe i snowboarding.

Ubezpieczenie turystyczne dla narciarzy i snowboardzistów zabezpieczy Cię i Twoją rodzinę przed konsekwencjami finansowymi zdarzeń, do których dojdzie podczas pobytu za granicą, włączając w to zdarzenia zaistniałe na stoku w związku z uprawianiem sportów zimowych.

Tak. Korzystając z naszych ofert na ubezpieczenie na narty i snowboard w ramach jednego ubezpieczenia możesz ubezpieczyć nawet 10 osób.

Koszty leczenia z polisy narciarskiej i snowboardowej pokryją Twoje zobowiązania finansowe związane z korzystaniem przez Ciebie ze świadczeń medycznych, które zostały Ci udzielone za granicą. Obejmują one m.in. koszty wizyty u lekarza i lekarza dentysty, koszty pobytu w szpitalu, operacje, zabiegi ambulatoryjne.

Dodatkowo każde ubezpieczenie dla aktywnych możesz rozszerzyć o choroby przewlekłe. Do chorób przewlekłych należy np.: cukrzyca, przewlekła choroba wieńcowa, nowotwór, przewlekła choroba układu oddechowego.

Ubezpieczenie OC wchodzące w zakres ubezpieczenia dla sportowców amatorsko uprawiających sporty zimowe chroni przed koniecznością wypłaty z własnej kieszeni odszkodowania za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone na stoku innemu narciarzowi lub snowboardziście. Mogą to być np.

 • koszty naprawy uszkodzonego sprzętu lub ubrań,
 • koszty leczenia w związku z doznanymi obrażeniami ciała,
 • koszty niezbędnej rehabilitacji i powrotu do zdrowia,
 • koszty związane z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu lub inwalidztwa,
 • koszty związane ze zmarnowanym urlopem,
 • koszty utraty pracy.

Tak. Każde towarzystwo ubezpieczeń uzależnia cenę ubezpieczenia od miejsca podróży. Aby sprawdzić cenę ubezpieczenia, wypełnij formularz podając miejsce za granicą, które zamierzasz odwiedzić.

Początek obowiązywania ubezpieczenia na narty i snowboard zależy od Ciebie. To Ty decydujesz o dacie początku i końca ochrony ubezpieczeniowej.

Korzystając z naszej oferty na ubezpieczenie narciarskie i snowboardowe online możesz nabyć ubezpieczenie na narty i snowboard z ochroną obowiązującą przez okres 30 dni. Jeżeli potrzebujesz ubezpieczenia na okres dłuższy niż 30 dni, skontaktuj się z nami.

Wyłączenia ochrony ubezpieczenia na narty i snowboard zależą od danego wariantu wybranej przez Ciebie oferty. Są one wyszczególnione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. Znajdziesz je w zakładce „Dokumenty”.

W miarę możliwości jak najszybciej powiadom (osobiście lub za pośrednictwem innej osoby) towarzystwo ubezpieczeniowe o zaistniałej sytuacji. Zakład ubezpieczeń udzieli Tobie niezbędnych informacji o tym, co powinieneś zrobić w danej sytuacji, aby skorzystać z ochrony, którą daje Ci wykupione ubezpieczenie narciarskie i na snowboard. W zakładce „Zgłaszanie szkód” znajdziesz dane kontaktowe do poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Dokumentem, który potwierdza, że posiadasz ubezpieczenie narciarskie i snowboardowe jest polisa ubezpieczeniowa. Dobrze jest mieć przy sobie także dokument tożsamości np. dowód osobisty lub paszport.

Jednak aby skorzystać z ochrony jaką zapewnia Ci ubezpieczenie na narty i snowboard, które posiadasz, wystarczy że będziesz znał następujące dane:

 • numer telefonu do centrum alarmowego danego ubezpieczyciela,
 • numer polisy ubezpieczeniowej,
 • numer PESEL.

Dane kontaktowe do centrów alarmowych wszystkich zakładów ubezpieczeń, których oferty na ubezpieczenie narciarskie i snowboardowe posiadamy, znajdziesz w zakładce Zgłaszanie Szkód.

Każdorazowo towarzystwo ubezpieczeń poinformuje Cię jakie dokumenty powinny zostać przedstawione, aby ubezpieczenie narciarskie i snowboardowe pokryło zwrot wydatków poniesionych przez Ciebie z własnej kieszeni.

Dobrze jest zabezpieczyć wszelkie dowody związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, aby ubezpieczenie na narty i snowboard mogło w pełni zadziałać. Jest to bardzo ważne w sytuacji, gdy z powodu działania czynników zewnętrznych natychmiastowe powiadomienie zakładu ubezpieczeń o zaistniałej sytuacji jest niemożliwe.

W przypadku korzystania ze świadczeń medycznych do standardowych dokumentów należą:

 • dokumentacja medyczna (diagnoza lekarska) uzasadniająca konieczność udzielenia niezwłocznej pomocy lekarskiej,
 • faktury potwierdzające korzystanie ze świadczeń zdrowotnych,
 • faktury potwierdzające zakup lekarstw i materiałów opatrunkowych.
© 2009 - 2024 Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. Regulamin Polityka Prywatności o Mentor Ubezpieczenia Kontakt Cookies