Zgłaszanie szkód do Towarzystw Ubezpieczeniowych

Mając na uwadze dobro naszych Klientów, wszelkie obowiązki związane z zawarciem i obsługą umowy ubezpieczenia wykonujemy z należytą starannością. Nie skupiamy się tylko na samym procesie zawierania umowy ubezpieczenia, lecz także wspieramy naszych Klientów w procesie likwidacji szkód, czy zgłaszania roszczeń.

Poniżej prezentujemy numery telefonów lub adresy do formularzy internetowych pozwalających na zgłoszenie szkody w towarzystwach ubezpieczeniowych, z którymi współpracujemy.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA

zgłoszenie intenetowe

+48 224 224 224


Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA

zgłoszenie intenetowe

+48 502 308 308


Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA

zgłoszenie intenetowe

+48 58 555 5 555


AIG Europe Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce

zgłoszenie intenetowe

+48 22 528 51 00


Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

zgłoszenie intenetowe

+48 22 501 61 00


Concordia Polska T.U. S.A.

zgłoszenie intenetowe

+48 61 858 48 08


Europ Assistance Polska sp. z o.o.

zgłoszenie intenetowe

+48 22 205 50 00


GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń SA

zgłoszenie intenetowe

+48 913 913 913


InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

zgłoszenie intenetowe

+48 22 575 25 25


LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA

zgłoszenie intenetowe

+48 22 444 44 44


Proama - marka Generali T.U. S.A.

zgłoszenie intenetowe

+48 815 815 815


Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

zgłoszenie intenetowe

+48 801 102 102


UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

zgłoszenie intenetowe

+48 42 66 66 500


MTU STU Ergo Hestia SA

zgłoszenie intenetowe


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

zgłoszenie intenetowe

+48 22 327 60 60


RESO Europa Service Sp. z o.o.

zgłoszenie intenetowe

+48 87 565 44 44


Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie ERGO HESTIA SA

zgłoszenie intenetowe

+48 58 555 5 555


Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń SA

zgłoszenie intenetowe

+48 22 469 69 69


© 2009 - 2021 Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. Regulamin Polityka Prywatności o Mentor Ubezpieczenia Kontakt