Ubezpieczenie domu i mieszkania po kredyt hipoteczny
W celu przedstawienia specjalnie przygotowanej dla Ciebie oferty zostaw numer telefonu i wyślij zapytanie a skontaktujemy się z Tobą w możliwie najszybszym terminie.


Przez lata marzymy o kupnie własnego mieszkania lub domu na obrzeżach miasta. W końcu nasze marzenia się spełniają - bank przyznaje nam kredyt hipoteczny.

Mimo wielkiego szczęścia, które nam towarzyszy nie powinniśmy zapominać o zabezpieczeniu siebie i najbliższych przed zdarzeniami losowymi. Śmierć, wypadek czy choroba osoby odpowiedzialnej za spłatę kredytu może spowodować trudne do przewidzenia skutki. Warto zapewnić sobie i naszej rodzinie poczucie bezpieczeństwa na wiele lat.

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym rozwiązaniem i wiąże się z ogromnym ryzykiem, dlatego banki wymagają od kredytobiorców odpowiedniego zabezpieczenia. W przypadku kredytów hipotecznych bardzo częstym zjawiskiem jest cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy warianty ubezpieczenia pod kredyt hipoteczny.


Ubezpieczenie domu lub mieszkania pod kredyt hipoteczny wraz z cesją praw z polisy na bank jest wymagane przy zawieraniu umowy kredytowej.

Głównym celem tego ubezpieczenia jest ochrona zarówno właściciela, jak i banku, przed ryzykiem obniżenia wartości nieruchomości.

Bardzo często kredytobiorcy dla zapewnienia sobie komfortu psychicznego wykupują także dodatkowe polisy np. na wypadek:

 • całkowitej niezdolności do pracy, częściowej niezdolności do pracy lub utraty pracy, ubezpieczenie od utraty pracy nie jest realizowane w każdym przypadku, nie obejmuje ono sytuacji, gdy np. sami odejdziemy z pracy lub zostaniemy dyscyplinarnie zwolnieni
 • hospitalizacji
 • utraty życia, zarówno wskutek nieszczęśliwego wypadku, jak i naturalnej śmierci

Banki wymagają ochrony ubezpieczeniowej od momentu podpisania umowy kredytowej do końca okresu kredytowania. Polisy zawierane w Mentor Ubezpieczenia są polisami rocznymi, z możliwością wznowienia po zakończeniu ochrony ubezpieczeniowej. Nasi specjaliści od ubezpieczeń wymaganych przez banki przy zawieraniu umowy kredytowej na kilka tygodni przed końcem ochrony, przyślą Ci ofertę wznowienia ubezpieczenia na okres kolejnego roku

Początek obowiązywania ubezpieczenia zależy od Ciebie. Oferujemy możliwość dostosowania okresu objętego ochroną ubezpieczeniową do Twoich potrzeb.

Ochrona trwa przez cały okres objęty ochroną ubezpieczeniową, na który dana polisa została zawarta. Umowa jest zawierana na 12 miesięcy.

Jest to ubezpieczenie domu lub mieszkania, które jest często wymagane przez bank, jako forma zabezpieczenia, w zamian za przyznanie nam kredytu hipotecznego. Stanowi dla banku gwarancję spłaty kredytu przez ubezpieczyciela, w przypadku choroby, wypadku lub śmierci osoby odpowiedzialnej za spłatę kredytu.

Posiadanie ubezpieczenia domu lub mieszkania pod kredyt hipoteczny, daje Ci szeroki zakres ochrony w razie zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Zapewni Ci komfort w przypadku utraty pracy, czy trwałej lub całkowitej niezdolności do pracy, zapewniając wypłatę należnego świadczenia, pozwalającego na spłatę rat. Z kolei, stosunkowo niska cena polisy, nie nadszarpnie Twojego budżetu. Tymczasem, da Ci i Twoim bliskim spokój oraz gwarancję bezpieczeństwa, a także zaoszczędzi Twój czas, neutralizując ewentualne negatywne skutki zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie pod kredyt hipoteczny oferowane na www.mentorui.pl jest uproszczonym produktem mieszkaniowym. Ubezpieczeniu podlega przedmiot ubezpieczenia (mury domu lub mieszkania) wraz z elementami stałymi od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczeniu nie podlegają elementy ruchome, a jedynym rozszerzeniem jest ochrona od powodzi (o którą można, ale nie trzeba wzbogacić umowę ubezpieczenia). Ubezpieczenie domu lub mieszkania w wersji kompleksowej oferuje nam zawarcie ochrony od ognia nie tylko elementów stałych i murów, ale także ruchomości domowych. Dodatkowo można rozszerzyć umowę o dodatkowe opcje tj.: powódź, kradzież, dewastacje, przepięcia, oc w życiu prywatnym itp. Oba ubezpieczenia można przedstawić w banku jako zabezpieczenie.

Do elementów stałych zalicza te, które zostały wbudowane lub wmontowane na stałe w domu mieszkalnym, mieszkaniu lub w budynku gospodarczym:

 • meble w zabudowie, szafy wnękowe, stała zabudowa kuchni
 • elementy zabudowy wewnętrznej, np.: piece, kominki, ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej, schody itp.
 • parapety, okna oraz drzwi wewnętrzne i zewnętrzne wraz ze wszelkimi urządzeniami antywłamaniowymi oraz zamknięciami
 • wyposażenie sieci wodno ? kanalizacyjnej, np.: umywalki, zlewy, krany, wanny, brodziki, kabiny prysznicowe itp.
 • wyposażenie sieci elektrycznej i grzewczej, np.: piece, podgrzewacze, kuchnie elektryczne itp.
 • wyposażenie sieci gazowej, np.: kuchnie i grzejniki gazowe itp.
 • wyposażenie sieci wentylacyjnej lub alarmowej
 • elementy dekoracyjne, np.: tynki, powłoki malarskie, wszelkiego rodzaju okleiny, czy wykładziny sufitów, ścian, schodów i podłóg

Do elementów ruchomych należą te, które nie zostały wbudowane lub wmontowane na stałe.

 • urządzenia, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego
 • meble wiszące i stojące
 • przedmioty codziennego i osobistego użytku
 • wózki dziecięce, zabawki
 • sprzęt audiowizualny, elektroniczny, fotograficzny, turystyczny i sportowy, instrumenty muzyczne
 • części do samochodów, motocykli i motorowerów
 • biżuteria (jeśli nie została skatalogowana, wyceniona i ubezpieczona jako przedmioty wartościowe)
 • papiery wartościowe i wartości pieniężne
 • zbiory kolekcjonerskie, antyki, dzieła sztuki
 • rzeczy wypożyczone, jeśli zostało to udokumentowane
 • narzędzia gospodarcze, kosiarki do trawy, narzędzia do uprawy działki lub ogrodu
 • mienie służbowe

Każdego dnia Twój majątek jest narażony na uszkodzenie, zniszczenie czy ewentualną stratę. Te codzienne ryzyko, pociąga za sobą liczne zagrożenia. Posiadanie ubezpieczenia domu/mieszkania, chroni Cię przed ewentualnym ponoszeniem wszystkich finansowych konsekwencji tych zdarzeń. Daje Ci gwarancję bezpieczeństwa i ogranicza nieprzewidziane wydatki

Dla budynków oraz lokali mieszkalnych suma ubezpieczenia jest określana według wartości rzeczywistej lub odtworzeniowej (jeżeli stopień faktycznego zużycia nie przekracza 40 %). Przy czym dla lokali mieszkalnych może być ustalana, także według ceny rynkowej.

Ubezpieczenie domu/mieszkania możesz rozszerzyć o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, pakiet NNW, przepięcia, dewastację, wandalizm, włamanie, kradzież

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnych chroni Ciebie i Twoich bliskich przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń losowych, powstałych nieumyślnie w związku z wykonywaniem codziennych czynności w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia. Dzięki niemu nie będziesz musiał pokrywać szkód własnym majątkiem np.: gdy Twoje dziecko wybije piłką szybę w oknie sąsiada.

Ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym jest objęty zarówno ubezpieczający, jak i jego bliscy, którzy razem z nim mieszkają i wspólne prowadzą gospodarstwo domowe. Przykładowo są to: rodzice, rodzeństwo, współmałżonek, konkubina, konkubent, dzieci, wnuki, dziadkowie, teściowie, synowe, zięciowie, osoby przyjęte na wychowaniu

W wariancie podstawowym, polisa chroni Cię przed skutkami zdarzeń losowych na terytorium RP i w całej Europie. W razie potrzeby, możesz skorzystać z opcji dodatkowych, rozszerzając ubezpieczenie na wszystkie kraje świata.

W miarę możliwości postaraj się, jak najszybciej powiadomić dane towarzystwo ubezpieczeniowe o zaistniałej sytuacji. Wówczas uzyskasz także informację, co powinieneś zrobić w związku z danym zdarzeniem.

© 2009 - 2024 Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. Regulamin Polityka Prywatności o Mentor Ubezpieczenia Kontakt Cookies