Zabytkowe auto

https://mentorui.pl/blog/56/zabytkowe-auto

autor: Mentor Ubezpieczenia,

Właściciele pojazdów zabytkowych mają możliwość skorzystania z dodatkowej opcji ubezpieczenia niedostępnej dla właścicieli nowszych aut. Jest nią krótkoterminowe OC. Posiadacze takich unikatów mają jednak też dodatkowe obowiązki, o których piszemy szerzej w tym artykule.

Kiedy możemy powiedzieć o pojeździe, że jest historyczny? 

W sytuacji, gdy pojazd mechaniczny spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków, a więc jest:  
•    Pojazdem zabytkowym w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu drogowym, wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w wojewódzkiej ewidencji zabytków lub pojazdem wpisanym do inwentarza muzealiów zgodnie z odrębnymi przepisami. 
•    Pojazdem mającym co najmniej 40 lat. 
•    Pojazdem mającym co najmniej 25 lat i uznanym za rzeczoznawcę za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla historii motoryzacji.  

O wpisaniu pojazdu do rejestru decyduje konserwator zabytków. Nawet auto, które nie osiągnęło wymaganego wieku może zostać uznane za historyczne, jeśli właściciel udowodni, że jest unikalne, np. w sytuacji, jeśli poprzedni posiadacz był osobą ważną w społeczeństwie.  

Pojazdy historyczne posiadają żółte tablice rejestracyjne i nie muszą przechodzić okresowych badań technicznych.  

OC dla pojazdu historycznego  

Pojazd historyczny musi posiadać OC, o ile jest użytkowany i wprowadzony do ruchu. Ustawa dopuszcza możliwość zawarcia ubezpieczenia OC dla pojazdów historycznych na okres krótszy niż 12 m-cy (jednak nie krótszy niż 30 dni). Warunkiem jest zawarcie takiego krótkoterminowego ubezpieczenia OC przed wprowadzeniem tego pojazdu do ruchu. Można więc zawrzeć krótkoterminowe OC, np. tylko na czas zlotów, czy pokazów.

Polisa OC nie wznowi się automatycznie. Trwa tylko w czasie, na który została wykupiona.  
Istnieje możliwość dokupienia do OC także Autocasco, czy Assistance, tak jak dla standardowych pojazdów.  

Obowiązki właściciela auta zabytkowego: 

•    Opieka nad autem, aby utrzymane było w dobrym stanie. Jest to regulowane ustawą, której nieprzestrzeganie może wiązać się z poniesieniem kary finansowej lub pozbawieniem wolności. 
•    Każdą modyfikację zabytku należy konsultować z konserwatorem.  
•    Pojazd historyczny nie może opuścić kraju  bez zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Każdorazowo właściciel musi zgłosić chęć wyjazdu.  

Co zrobić, aby pojazd uzyskał status zabytku?  

1.    Uzyskać zgodę rzeczoznawcy do spraw techniki samochodowej na wpisanie do rejestru zabytków. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków oraz wojewódzki konserwator zabytków otrzymają tzw. białą kartę, czyli kartę ewidencji Twojego pojazdu. Konserwator oceni stan pojazdu i wpiszę pojazd do ewidencji zabytków, a właścicielowi przekaże zaświadczenie, które należy okazać w okręgowej stacji kontroli pojazdów.  
2.    Udać się do okręgowej stacji kontroli pojazdów, by otrzymać zgodę na dopuszczenie zabytkowego auta do ruchu drogowego.  
3.    Zarejestrować pojazd w wydziale komunikacji.  

Jeśli jesteś posiadaczem auta zabytkowego, skontaktuj się z nami. Pomożemy w dopasowaniu najlepszej oferty dla Twojego pojazdu.  

 

© 2009 - 2024 Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. Regulamin Polityka Prywatności o Mentor Ubezpieczenia Kontakt Cookies