Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

https://mentorui.pl/blog/54/jak-zostac-agentem-ubezpieczeniowym

autor: Mentor Ubezpieczenia,

Agent ubezpieczeniowy to pośrednik między towarzystwem ubezpieczeniowym, a klientem, który jest zainteresowany zakupem polisy. Aby podjąć pracę w tym zawodzie przede wszystkim należy posiadać minimum średnie wykształcenie oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Nie można także być osobą karaną za przestępstwa umyślne.

Jeśli spełniasz ww. warunki zastanów się czy zostać agentem wyłącznym konkretnego zakładu ubezpieczeń czy multiagentem, który posiada oferty wielu towarzystw. 

W obu przypadkach będziesz zobowiązany do odbycia szkolenia zawodowego oraz po jego zakończeniu do zdania egzaminu pozwalającego uzyskać licencję agenta ubezpieczeniowego.

Agent na wyłączność 

Wybierając pracę na wyłączność dla jednego towarzystwa wiążesz się z nim „na dobre i na złe”. W umowie znajdą się zapisy o pracy na wyłączność oraz zakaz konkurencji (czyli zakaz sprzedaży polis dla kogokolwiek innego) w trakcie trwania umowy, a niekiedy nawet po jej zakończeniu. 
Najistotniejszy w takiej formie współpracy jest bardzo ograniczony zakres produktów ubezpieczeniowych, które możesz zaoferować. Klient ma do wyboru tylko jedną firmę. Agent nie ma możliwości przedstawienia porównania ofert występujących na rynku zarówno pod kątem ceny jak i zakresu ubezpieczenia. W dzisiejszych czasach, w których klienci chcą mieć wybór i porównywać oferty, stanowi to dość istotną wadę takiego rozwiązania. W sytuacji niezadowolenia klienta z przedstawionej oferty agent nie ma zbyt szerokiego pola działania i często nie dochodzi do sprzedaży.
Zaletami umowy na wyłączność jest brak konieczności zakupu polisy OC oraz wsparcie finansowe towarzystwa, np. comiesięczna dotacja na prowadzenie biura.

Multiagent 

Multiagent to osoba, która zawodowo zajmuje się reprezentowaniem więcej niż jednego towarzystwa ubezpieczeniowego. Na polskim rynku jest to zazwyczaj pośrednik mający w ofercie produkty kilkunastu zakładów ubezpieczeń. Aby nim zostać trzeba spełnić opisane powyżej warunki oraz dodatkowo przejść szkolenie produktowe i po jego ukończeniu zdać egzamin w każdym z towarzystw, z którym zamierza współpracować.

Można ten proces przejść samemu kontaktując się z poszczególnymi ubezpieczycielami, odbywając wymagane przez nich szkolenia i zdając egzaminy uprawniające do sprzedaży ich produktów. Następnie podpisując z każdym z nich umowę agencyjną, która będzie określała wymogi stawiane przez towarzystwo. Zwłaszcza w zakresie wymaganej wysokości sprzedaży oraz należnego za jej dokonanie wynagrodzenia. Po podpisaniu umów multiagent musi rozliczyć się z każdym towarzystwem osobno z dokonanej sprzedaży (druki polis), pobranej składki czy naliczonego wynagrodzenia. To uciążliwy i pracochłonny proces, który cyklicznie się powtarza.
W tej formie działalności jest również wymagane wykupienie polisy OC multiagenta, która jest dość znacznym wydatkiem. 

OWCA

    Dominującą formą działania osób zajmujących się sprzedażą polis ubezpieczeniowych w dzisiejszych realiach rynkowych jest współpraca z dużą multiagencją jako Osoba Wykonująca Czynności Agencyjne (OWCA). Pośrednik posiada ofertę jak multiagent (kilkanaście towarzystw), ale nie jest sam. Działa w ramach pewnej struktury. Podpisuje jedną umowę o współpracy z multiagencją. Tylko z nią się rozlicza. Nie musi przechodzić uciążliwego procesu rozliczania się z poszczególnymi ubezpieczycielami. Wykwalifikowani pracownicy pomagają takiej osobie przejść cały proces szkoleń, uzyskania licencji agenta oraz zdobywania uprawnień do sprzedaży w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Po przebrnięciu niezbędnych formalności może liczyć na wsparcie w codziennej pracy będąc w kontakcie z opiekunem agencji, z którą podpisał umowę. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość korzystania z narzędzi wspierających biznes pośrednika takich jak  kalkulator porównujący składki, czy system:  
* umożliwiający ewidencjonowanie sprzedaży, 
* generowanie różnego rodzaju raportów, przypominających o kończących się polisach klientów i zadaniach do wykonania, 
* pozwalający w prosty sposób rozliczyć się z dokonanej sprzedaży.

Agencja zadba również o to, aby OWCA spełniła wszystkie wymogi nakładane przez przepisy prawa.
W szczególności przez ustawę o dystrybucji ubezpieczeń czy RODO. 

Istotny jest też fakt braku obowiązku wykupienia polisy OC, co pozwala zaoszczędzić sporą kwotę. Przejmuje go multiagencja, z którą OWCA podjęła współpracę.
Pośrednik może skupić się w większym stopniu na pozyskiwaniu klientów i sprzedaży, ponieważ jego partner biznesowy zdejmuje z niego wiele obowiązków. 

Do dzieła !!! 

Jeżeli jesteś zainteresowany prowadzeniem własnego biznesu w ubezpieczeniach i chciałbyś poznać więcej szczegółów skontaktuj się z nami poprzez wspolpraca@mentorui.pl bądź formularz kontaktowy na stronie https://mentorui.pl/wspolpraca 

© 2009 - 2024 Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. Regulamin Polityka Prywatności o Mentor Ubezpieczenia Kontakt Cookies