Co to jest OWU? Czym jest OWU?

https://mentorui.pl/blog/27/co-to-jest-owu-czym-jest-owu

autor: Mentor Ubezpieczenia,

Pytania tego rodzaju zadają czasem nam Klienci z wyczuwalną nieśmiałością. Jakby nieznajomość akronimu była dla nich kompromitująca lub zawstydzająca. Rzeczywiście, skrót wydaje się być tak powszechnie stosowany, że mało kto używa pełnej nazwy: "Ogólne Warunki Ubezpieczenia". Mimo że z naszej perspektywy nieznajomość terminologii ubezpieczeniowej nie jest powodem do wstydu, to wiedza czym jest OWU może być dla Ciebie użyteczna. O tym jest ten tekst.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) to przepisy prawne (a także dokument, który je zawiera), które odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń danej kategorii określonego Zakładu Ubezpieczeń. Innymi słowy OWU to regulacje, które są jednakowe na przykład dla wszystkich ubezpieczeń turystycznych wybranego Ubezpieczyciela. Umożliwiają masową sprzedaż ubezpieczenia jako zestandaryzowanego produktu.

Dzięki OWU możemy uniknąć sytuacji operowania dziesiątkami dokumentów w celu znalezienia ustaleń, które dotyczą właśnie naszego ubezpieczenia. Jedyne na co musimy uważać w tej kwestii, to aktualność czasowa. OWU bywa aktualizowane, choćby w celu dostosowania się do zmieniających się norm prawnych, zwykle jednak w Internecie zaznaczone jest wyraźnie, która wersja dokumentu dotyczy naszego ubezpieczenia. Co więcej, obowiązujące OWU zawsze otrzymujemy przed wypełnieniem wniosku ubezpieczeniowego, aby móc zapoznać się z zawartymi w nim zapisami.

W odróżnieniu od OWU, Szczególne Warunki Ubezpieczenia w sposób bardziej jednostkowy odnoszą się do ubezpieczenia, które nabywa konkretny Ubezpieczony. SWU zwykle stanowią dodatek, uzupełnienie OWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia stosowane są w celu aktualizacji niektórych warunków OWU – umożliwiają wprowadzenie zmian do standardowego, masowo stosowanego ubezpieczenia z OWU, by dostosować je do potrzeb konkretnego klienta. SWU powstają na drodze negocjacji, najczęściej wypracowanych u Ubezpieczyciela przez Brokera Ubezpieczeniowego.

Co znajdziemy w OWU?

Podstawową zawartością Ogólnych Warunków Ubezpieczenia są informacje na temat:

  • przedmiotu i zakresu ubezpieczenia,
  • zakresu i okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela,
  • praw i obowiązków Ubezpieczonego i Ubezpieczającego,
  • sposobu określania szkody,
  • zasad wypłacania świadczeń lub odszkodowań.

Ważną częścią dokumentu jest sekcja poświęcona wyłączeniom ochrony ubezpieczeniowej, czyli zdarzeniom, które nie są objęte ochroną polisy. Przykładem takiego wyłączenia dla ubezpieczenia bagażu od kradzieży bałaby sytuacja, w której został on pozostawiony bez opieki – Ubezpieczyciel nie ponosiłby tu odpowiedzialności za lekkomyślne postępowanie ubezpieczonego, chyba że pozostawienie dóbr bez opieki uzasadnione byłoby nagłym wypadkiem, zasłabnięciem lub wynikało z rzucenia się na ratunek osobie trzeciej.

Na zakończenie warto podkreślić, że przepisy OWU mają taki sam charakter prawny, jak umowy i regulaminy oraz oczekuje się od nich podobnej zrozumiałości i jednoznaczności. Pod rygorem nieważności muszą być zgodne z przepisami kodeku cywilnego o umowie ubezpieczenia.

© 2009 - 2024 Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. Regulamin Polityka Prywatności o Mentor Ubezpieczenia Kontakt Cookies