Ferie na nartach za granicą? Sprawdź, na jaką opiekę medyczną możesz liczyć w Europie dzięki karcie EKUZ

https://mentorui.pl/blog/26/ferie-na-nartach-za-granica-sprawdz-na-jaka-opieke-medyczna-mozesz-liczyc-w-europie-dzieki-karcie-ekuz

autor: Mentor Ubezpieczenia,

Najpopularniejszymi kierunkami wyjazdów narciarskich dla Polaków są Włochy, Francja, Austria, Szwajcaria, Czechy oraz Słowacja. W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie przystępne w odbiorze zestawienie świadczeń medycznych, z których możesz skorzystać za granicą posiadając kartę EKUZ.

Państwo Świadczenia bezpłatne (wybrane) Świadczenia płatne Koszt
Czechy Konsultacje u lekarza podstawowej opieki   Bezpłatne
  Pobyt w szpitalnym oddziale ratunkowym 90 koron jednorazowej opłaty
  Koszt leczenia w placówce nie objętej publicznym systemem ochrony zdrowia Koszt w całości pokrywa pacjent
  Pomoc udzielona przez placówki prywatne w sytuacji nagłej konieczności Możliwy częściowy zwrot kosztów
  Pomoc medyczna ratownictwa górskiego w razie wypadku na nartach Koszt w całości pokrywa poszkodowany
Słowacja Opieka medyczna pierwszego kontaktu   Bezpłatna
Specjalistyczna opieka ambulatoryjna   Bezpłatna
  Wizyta na pogotowiu 1,99 euro jednorazowej opłaty anulowanej w razie potrzeby hospitalizacji
Transport pogotowia (w tym lotniczego)   Bezpłatny
  Transport ratunkowy ratownictwa górskiego Płatny w całości przez poszkodowanego
Austria   Leczenie szpitalne (max 28 dni) – zakwaterowanie + opieka Od 12 do 20,1 euro za dzień
  Podwyższony standard hospitalizacji Dodatkowo płatny
Transport do szpitala (w razie zagrożenia życia lub po decyzji lekarskiej)   Bezpłatny
  Ratownictwo górskie, transport lotniczy Pełnopłatne
Włochy   Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu Do 36,15 euro za wizytę
  Świadczenia lekarza specjalisty Płatność częściowa
Hospitalizacja, leczenie szpitalne   Bezpłatne
  Transport do szpitala Pełnopłatny
  Leczenie urazów narciarskich Stawki mogą być wyższe niż koszty leczenia ogólnego
Szwajcaria   Świadczenie lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty lub stomatologia Jednorazowa opłata: 33 franków – dzieci 92 franki – dorośli
  Leczenie szpitalne 15 franków dziennie
Leczenie szpitalne dzieci lub uczniów/studentów do 25 roku życia   Bezpłatne
Opieka medyczna wobec kobiet w ciąży   Bezpłatna
  Transport karetką, transport lotniczy (w tym ratownictwo górskie) Płatność 50% kosztów
Francja Płatność za wszelkiego rodzaju świadczenia medyczne poszkodowany opłaca we własnym zakresie, lecz może ubiegać się o (częściowy) zwrot kosztów
  Świadczenia lekarza pierwszego kontaktu i dentysty Ok. 23 euro (70% zwrotu po powrocie do kraju)
  Wizyta u lekarza specjalisty Ok. 25 euro (70% zwrotu po powrocie do kraju)
Leczenie szpitalne Zwrot 80%, czasami zwrot 100%
  Ratownictwo górskie Pełnopłatne

Źródło danych: ekuz.nfz.gov.pl

© 2009 - 2024 Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. Regulamin Polityka Prywatności o Mentor Ubezpieczenia Kontakt Cookies