Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego - fakty i mity

https://mentorui.pl/blog/23/ubezpieczenie-sprzetu-narciarskiego-fakty-i-mity

autor: Mentor Ubezpieczenia,

Warto posiadać ubezpieczenie dla sprzętu narciarskiego ? Co do tego nie mamy wątpliwości. Warto jednak także zdawać sobie sprawę, co tak naprawdę chroni tego rodzaju polisa oraz w jakich sytuacjach. W tym celu zebraliśmy w jednym miejscu pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia odnośnie ubezpieczenia sprzętu narciarskiego oraz mity, na jakie najczęściej trafiamy w Internecie.

Czy ubezpieczenie sprzętu wpisane jest domyślnie w ubezpieczenie dla narciarzy i snowboardzistów?

Najczęściej ubezpieczenie tego rodzaju wymaga opłacenia dodatkowej składki związanej z ubezpieczeniem bagażu. Zarówno narty, deska snowboardowa, jak i buty narciarskie oraz wiązania zwykle wpisują się w definicję wytłuszczoną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Niektórzy ubezpieczyciele jednak stosują odrębne ustalenia względem ochrony sprzętu sportowego.

Czy ubezpieczenie nart mogę zakupić oddzielnie, niezależnie od innych form ubezpieczenia?

Ubezpieczyciele zastrzegają zwykle, że ubezpieczenie sprzętu narciarskiego możliwe jest wyłącznie w sytuacji chęci zwiększenia ochrony ubezpieczenia kosztów leczenia wraz z Assistance lub NNW za granicą. Nie istnieje więc możliwość zakupu ubezpieczenia sprzętu narciarskiego jako samodzielnego produktu.

Jakiego rodzaju sprzęt narciarski mogę ubezpieczyć w ramach tej polisy?

Zwykle w definicji mieszczą się narty i deski snowboardowe wraz z butami we wszystkich odmianach oraz kijki i wiązania. Warto jednak zwrócić uwagę na wyłączenia zapisane w OWU – znajdziemy tam zapis, że ubezpieczenie nie obejmuje sprzętu sportowego innego niż ten wyliczony w odpowiednim artykule OWU. Oznacza to, że ubezpieczenie może nie obejmować na przykład gogli narciarskich.

Czy mogę ubezpieczyć sprzęt wypożyczony?

Tak, wypożyczony sprzęt narciarski najczęściej mieści się w definicjach podanych przez ubezpieczycieli, o ile wypożyczenie lub użyczenie sprzętu jest odpowiednio pisemnie udokumentowane. Co więcej, ubezpieczenie tego rodzaju obejmuje także sytuacje, w których to my oddajemy na przechowanie przewoźnikowi lub przechowalni nasz sprzęt za odpowiednim pokwitowaniem.

Jakie zdarzenia obejmuje typowa polisa sprzętu narciarskiego?

Odszkodowanie otrzymamy w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu narciarskiego, o ile te nieszczęścia nastąpiły w skutek:

 • zdarzenia losowego,
 • działań akcji ratowniczej podejmowanej ze względu na zdarzenie losowe
 • wypadku komunikacyjnego,
 • kradzieży z włamaniem,
 • nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania, które uniemożliwiły odpowiednią opiekę nad sprzętem sportowym,
 • zaginięcia sprzętu powierzonego przewoźnikowi,
 • nieszczęśliwego wypadku podczas uprawiania sportu.

Wypada zaznaczyć, że lista powyższych zdarzeń może wyglądać różnie w przypadku  zapisów OWU różnych zakładów ubezpieczeń.

Jakie zdarzenia nie podlegają ochronie ubezpieczenia sprzętu sportowego?

Także w tym przypadku towarzystwa ubezpieczeń mogą stosować odmienne zapisy w tej kwestii. Warto więc samodzielnie sięgnąć do OWU oraz zawartych w nich wyłączeń oraz ograniczeń odpowiedzialności. Zwykle zaliczymy do nich zdarzenia:

 • dotyczące sprzętu sportowego, innego niż wymieniony w OWU,
 • spowodowane umyślnie przez Ubezpieczonego lub osoby z jego gospodarstwa domowego,
 • spowodowane uprawianiem sportów w miejscach niedozwolonych,
 • spowodowane używaniem sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • pozostawienia sprzętu bez opieki,
 • wynikające ze zwykłego zużywania się sprzętu.

Jakie sumy ubezpieczenia stosuje się względem sprzętu sportowego?

Wartość odszkodowanie ustala się na podstawie cen rynkowych z uwzględnieniem procentowego pomniejszenia za stopień zużycia naliczanego co roku, np. 10% za pierwszy rok od daty zakupu. Odszkodowanie za sprzęt nie może być wyższe niż jego cena rynkowa.

Przydatną informację może stanowić fakt, że ubezpieczenie bagażu (a więc także sprzętu sportowego) obejmuje także szkody powstałe w wyniku opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego (np. powyżej 5 godzin). Maksymalny limit za odszkodowania z tego tytułu zależy od Ubezpieczyciela i może wynosić przykładowo 100 euro.

© 2009 - 2024 Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. Regulamin Polityka Prywatności o Mentor Ubezpieczenia Kontakt Cookies