Ubezpieczenie a EKUZ, czyli wszystko co musisz wiedzieć o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego

https://mentorui.pl/blog/15/ubezpieczenie-a-ekuz-czyli-wszystko-co-musisz-wiedziec-o-europejskiej-karcie-ubezpieczenia-zdrowotnego

autor: Mentor Ubezpieczenia,

EKUZ to dokument, który uprawnia jego posiadacza do korzystania z opieki medycznej na terenie innych państw należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Innymi słowy, to takie ubezpieczenie zdrowotne, które działa nie tylko w Polsce, ale także w wielu innych krajach europejskich. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat EKUZ oraz wyjaśniamy, dlaczego podczas wyjazdu za granicę i tak lepiej kupić polisę turystyczną.

Zacznijmy od wyjaśnienia tej ostatniej kwestii. Możesz zastanawiać się – po co mi dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, skoro dzięki EKUZ mam prawo do nieodpłatnego skorzystania z opieki medycznej? Otóż decyzja o zakupie takiej polisy jest dobrowolna, ale najlepiej, by była ona podejmowana ze świadomością, że w różnych krajach EKUZ różne świadczenia medyczne są finansowane przez państwo lub nie.

Karta EKUZ daje posiadaczowi prawo do skorzystania z opieki medycznej tylko i aż w takim zakresie, jaki przysługuje obywatelowi kraju, w jakim właściciel EKUZ się znajduje. To znaczy, że jako Polak przyzwyczajony do nieodpłatnego transportu karetką nad Wisłą nie mogę oczekiwać, że np. w Szwajcarii nie wystawią mi rachunku za transport do szpitala (w Szwajcarii pacjent pokrywa 50% kosztów transportu medycznego).

Co więcej, karta EKUZ nie zawsze daje prawo do całkowicie bezpłatnej służby zdrowia. Na terenie Francji, na przykład, musiałbym najpierw sam wyłożyć pieniądze za interwencję stomatologiczną, a później dopiero mogę ubiegać się o częściowy zwrot kosztów. W tym przypadku EKUZ zwróciłby mi „tylko” 70% ceny wizyty u dentysty.

Wyżej opisane przypadki wyraźnie ilustrują konieczność sprawdzenia, w jakim zakresie karta EKUZ uprawnia posiadacza do skorzystania z opieki medycznej w kraju, do którego się on wybiera. Ubezpieczenie zdrowotne polisy turystycznej pokrywa natomiast koszty przy każdej konieczności pomocy medycznej, niezależnie od tego, czy zwykle zapewnia ją dane państwo, czy też nie. Jedynym ograniczeniem jest górna granica finansowa nazywana sumą ubezpieczenia. Przykładowo, polisa turystyczna może pokryć koszty dowolnego leczenia do 50.000 zł (wysokość sumy ubezpieczenia zależy od płaconej składki).

Warto także pamiętać, że dobra polisa pokryje także zarówno koszty ewentualnej akcji poszukiwawczej, jak i transportu medycznego do Polski, czego już EKUZ nie zapewnia, a koszty te mogą wynieść czasem setki tysięcy złotych. Nie oznacza to oczywiście, że można z EKUZ zupełnie zrezygnować i zaufać wyłącznie swojej polisie. Tę ostatnią warto mieć jednak w odwodzie, by zabezpieczała sytuacje, w których nie pomoże nam Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Jak wyrobić EKUZ?

Po pierwsze, wypełnij odpowiedni wniosek EKUZ dostępny do pobrania na przykład na tej stronie.

Po drugie, dostarcz wniosek lub jego skan do dowolnego oddziału NFZ osobiście, listownie lub mailowo. Zwróć uwagę, że na stronie NFZ podano, iż to oddziały wojewódzkie rozpatrują wnioski EKUZ, choć zgodnie z informacją, jaką otrzymaliśmy od NFZ, nie ma znaczenia, do którego oddziału złożymy wniosek – karta zwykle wyrabiana jest na miejscu.

Po trzecie, odbierz kartę. Możliwy jest odbiór osobisty w oddziale NFZ, możesz także upoważnić inną osobę do odbioru wniosku w Twoim imieniu (wzór upoważnienia EKUZ dostępny jest pod tym adresem. Jeśli wybierzesz opcję przesłania karty na wskazany adres, to możesz odebrać EKUZ także drogą pocztową.

Ważność karty EKUZ. Jak długo mogę z niej korzystać?

 W zależności od spełnienia określonych warunków od 42 dni (w szczególnych przypadkach dla kobiet w czasie połogu) do 5 lat (dla emerytów). Szczegóły dotyczące zarówno kryteriów, jak i terminów ważności EKUZ znajdują się na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia. Standardowo jednak dla ubezpieczonych studentów, osób pracujących i nieletnich członków ich rodzin okres ważności EKUZ wynosi 12 miesięcy.

Jak długo czeka się na wyrobienie karty EKUZ?

W zależności od formy złożenia wniosku, oddziału NFZ oraz okresu. Jeśli dokumenty złożysz osobiście, możesz mieć nadzieje na wyrobienie karty od ręki. Jeśli jednak skan wysyłasz mailowo lub pocztowo, to czas oczekiwania może wynieść 3 dni od daty wpłynięcia wniosku. Czas oczekiwania może być dłuższy sezonowo podczas wakacji lub ferii, w zależności od liczby wniosków złożonych przez inne osoby.

© 2009 - 2024 Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. Regulamin Polityka Prywatności o Mentor Ubezpieczenia Kontakt Cookies