5 najważniejszych kwestii przy zakupie ubezpieczenia na narty za granicą

https://mentorui.pl/blog/14/5-najwazniejszych-kwestii-przy-zakupie-ubezpieczenia-na-narty-za-granica

autor: Mentor Ubezpieczenia,

Narciarze, którzy testują stoki poza granicami Polski to bardzo często osoby doświadczone, które polskie ośnieżone zbocza znają jak własną kieszeń. Sportowcy ci doskonale zdają sobie sprawę, że narciarstwo to sport, w którym bezpieczeństwo człowieka w szczególny sposób zależy od czynników środowiskowych. Zakup ubezpieczenia jest więc dla nich wyrazem rozsądku, a nie przejawem braku wiary we własne umiejętności.

Wiedza i doświadczenie wymagane są nie tylko podczas szusowania po stokach, ale także podczas wyboru polisy ubezpieczeniowej. Okazuje się bowiem, że pod etykietą „ubezpieczenia dla narciarzy” mogą kryć się nie tylko różne sumy ubezpieczeń, ale nawet różne ich zakresy. Poniżej przygotowaliśmy listę najważniejszych informacji, jakie musisz wziąć pod uwagę, podczas wyboru ubezpieczenia. Przeczytaj, by nie wpaść w pułapkę polisy niedostosowanej do Twoich potrzeb.

Po pierwsze, rodzaj polisy i jej zakres

Wartym odnotowania jest fakt, że „ubezpieczenie narciarskie” to w pewnym sensie skrót myślowy. W praktyce nie ma takiego standardu z zakresami obowiązkowymi dla wszystkich ubezpieczycieli. Z tego względu mówimy raczej o ubezpieczeniu turystycznym rozszerzonym o amatorskie uprawianie sportów zimowych. Innymi słowy, ubezpieczenie narciarskie jest rozszerzeniem ubezpieczenia turystycznego, a to ostatnie – samo w sobie – nie pokrywa szkód powstałych na ośnieżonych stokach.

Dlatego też tak ważna jest samodzielna analiza zakresów ubezpieczenia, by ocenić czy:

  1. pokryje ono koszty ewentualnego leczenia i akcji ratowniczych,
  2. zawiera ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
  3. posiada bogaty assistance medyczny i świadczenia rehabilitacyjne,
  4. obejmuje OC w życiu prywatnym, a więc pokryje koszty szkód wyrządzonych osobom trzecim,
  5. chroni sprzęt sportowy.

Wyżej wyliczone punkty wydają się być absolutnie podstawowe i „ubezpieczenie narciarskie”, które nie zawiera choćby jednej z tych kwestii najprawdopodobniej nie jest warte Twojej uwagi. Chyba, że sam/-a podejmiesz decyzję o nieubezpieczeniu np. swojego sprzętu.

Po drugie, zakres terytorialny

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest, by dostosować ubezpieczenie narciarskie do specyfiki kraju, w którym będziemy aktywnie wypoczywać. Ma to znaczenie nie tylko dla sugerowanych sum ubezpieczenia, ale i jego zakresów. Na przykład, suma ubezpieczenia przeznaczona na pokrycie kosztów leczenia musi być dostosowana do cen służby medycznej danego państwa. W Unii Europejskiej standardowe są sumy KL i OC na wysokości 30 – 50 tys. zł, natomiast w USA, Kadanie i Japonii koszty leczenia mogą być znacząco wyższe.

Warto także pamiętać, że choć w Polsce pomoc ratowników górskich jest bezpłatna, to już np. w Austrii, Czechach i na Słowacji za pokrycie kosztów akcji ratunkowej odpowiada poszkodowany. Jeśli interwencja wymaga wykorzystania helikoptera ratunkowego, to może ona obciążyć nasz portfel  nawet o kilka tysięcy euro.

Po trzecie, zakres ochrony i osoby nią objęte

Jedno ubezpieczenie może chronić zarówno tylko jedną osobę, jak i całą rodzinę. Ważne jest jednak by pamiętać, by każdy z uczestników wycieczki był ujęty na polisie i miał ją najlepiej zawsze przy sobie. Jeśli natomiast chodzi o jej zakres, to oprócz opieki medycznej, ubezpieczenie turystyczne (nawet nierozszerzone o amatorskie uprawianie sportów) zazwyczaj pokrywa koszty zniszczenia lub zagubienia bagażu, rezygnacji z opłaconego noclegu czy uszkodzenia sprzętu elektronicznego lub sportowego. Ubezpieczenie narciarskie może obejmować natomiast utratę, kradzież lub uszkodzenie sprzętu narciarskiego, koszty karnetu, tzw. skipassu, gdy ubezpieczony uległ wypadkowi lub zachorował. Niektórzy nawet ubezpieczają swój wyjazd od sytuacji, gdy na stoku zabraknie śniegu!

Dobra polisa NNW powinna zawierać ubezpieczenie od: ryzyka śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu, dodatkowe ubezpieczenie z tytułu pobytu w szpitalu, poniesienia kosztów zakupu lub wypożyczenia przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych, poniesienia kosztów leczenia powypadkowego na terenie RP oraz pakiet assistance.

Warto przy tym pamiętać, by osoby chore przewlekle wykupiły odpowiednie rozszerzenie polisy, obejmujące ich przypadłości, które mogą zaostrzyć się w nowych warunkach otoczenia.

Po czwarte, EKUZ

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która pozwala na korzystanie z nieodpłatnej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz na terenach państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. EKUZ nie znajduje zastosowania poza Europą.

Posiadacze karty EKUZ (wydawanej przez NFZ) mają prawo do bezpłatnego leczenia za granicą, jednak tylko w zakresie przysługującym obywatelom danego kraju. Gdy nie posiadamy odpowiedniej polisy, być może będziemy musieli dopłacić za leczenie. Ważne jest, by pamiętać, że w różnych krajach obowiązują różne standardy państwowej ochrony zdrowia, które mogą np. pokryć koszty przyjazdu karetki lub nie. Nie wszystkie formy opieki medycznej, nawet te podstawowe, mogą być refundowane przez państwo. Właściwie dobrana polisa może zabezpieczyć nas przed pokryciem tego rodzaju kosztów z własnej kieszeni.

Po piąte, ubezpieczenie uszyte na miarę kontra biura podróży

Zakup ubezpieczenia w biurze podróży od razu przy zakupie wycieczki może być kuszące, ponieważ daje nam wrażenie zarówno oszczędności czasu, jak i pieniędzy. Co więcej, zwykle żywimy zaufanie do biura podróży, że promowane przez nie ubezpieczenie jest dostosowane finansowo i zakresowo do naszego wyjazdu. W praktyce jednak nie zawsze tak jest. Samodzielne dobranie odpowiedniej polisy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wyliczonych wyżej, naprawdę nie jest dużym obciążeniem. Dobrze i świadomie dobrane ubezpieczenie warte jest podjęcia tego trudu.

© 2009 - 2024 Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. Regulamin Polityka Prywatności o Mentor Ubezpieczenia Kontakt Cookies