Suma ubezpieczenia w polisach majątkowych

https://mentorui.pl/blog/78/suma-ubezpieczenia-w-polisach-majatkowych

autor: Mentor Ubezpieczenia,

Czym jest i jaka powinna być jej wielkość? Co w sytuacji gdy suma ubezpieczenia przekracza wartość ubezpieczonego mienia? Czy suma ubezpieczenia to to samo, co suma gwarancyjna? Odpowiedzi znajdziesz poniżej. 

Co oznacza zwrot „suma ubezpieczenia”?

Suma ubezpieczenia to kwota wskazana na polisie, która powinna odpowiadać realnej wartości ubezpieczonego majątku (domu, samochodu, magazynu, itp.).

Skąd wiemy, że Suma Ubezpieczenia jest dobrze dobrana?

Suma Ubezpieczenia powinna pozwolić na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem niepożądanego zdarzenia i całkowitą utratą ubezpieczanego majątku. Jeżeli pieniędzy z odszkodowania wystarczy na naprawienie szkody, mówimy o dobrze określonej Sumie.  

Ważne pojęcia

Redukcyjność Sumy Ubezpieczenia – oznacza, że kwota wskazana na polisie, na którą ubezpieczone zostało mienie redukuje się, czyli pomniejsza się o każde wypłacone odszkodowanie. Co ważne, po każdym wypłaconym odszkodowaniu możemy doubezpieczyć nasz majątek, czyli “zasilić” wartość na polisie i tym samym podwyższyć zredukowaną Sumę Ubezpieczeń. 

Nieredukcyjność Sumy Ubezpieczenia –  dodatek, który sprawia, że kwota, którą otrzymamy w razie ewentualnego uszkodzenia lub zniszczenia mienia zawsze jest stała, niezależnie od ilości wcześniej wypłaconych odszkodowań. 

Nadubezpieczenie – to sytuacja, gdy suma ubezpieczenia przekracza wartość ubezpieczonego mienia. Wiąże się to z opłaceniem droższej składki bez możliwości otrzymania odszkodowania wyższego, niż poniesiona strata. Przykładem może być sytuacja, w której dom wart 300 tyś zł uległ spaleniu, Klient na polisie ubezpieczył go na 500 tyś, jednak nie otrzyma nigdy więcej pieniędzy niż był on wart faktycznie – bez względu na to na jak wysoką kwotę był ubezpieczony.     

Suma gwarancyjna a suma ubezpieczenia 

Obie sumy można zdefiniować jako maksymalną wysokość odszkodowania, które może zostać wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Suma gwarancyjna to  kwota, jaką może otrzymać osoba poszkodowana w zdarzeniu ubezpieczeniowym, które spowodowałeś. 

Różnica między Sumą Ubezpieczeń, a Sumą Gwarancyjną jest widoczna m.in.:

  •   w momencie określania ich wartości: 
    - Suma Ubezpieczeń = wartość ubezpieczonego mienia 
    - Suma Gwarancyjna = brak możliwości precyzyjnego określenia możliwej szkody, a w związku z tym kwoty pozwalającej jej zadośćuczynieniu (najlepiej wybierać wyższe kwoty).
  • w momencie zaistnienia szkody:
    - dobrze dopasowana Suma Ubezpieczeń powinna zadośćuczynić poniesionej stracie. 
    - przy sumie gwarancyjnej nigdy nie mamy pewności, że wystarczy jej na rekompensatę zapełnienie powstałej szkody, ponieważ nie znamy i nie możemy określić maksymalnej jej wartości szkody, dlatego umawiamy się z towarzystwem na jakąś kwotę (Sumę Gwarancyjną) i od niej płacimy składkę. 

Kto i na podstawie jakich informacji ustala wysokość Sumy Ubezpieczenia? 

Suma Ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości ubezpieczanego mienia. 
Od wysokości Sumy Ubezpieczenia uzależniona jest wielkość składki ubezpieczeniowej oraz, co bardziej istotne, wysokość odszkodowania, jakie otrzymasz.

Ostatecznie to Ty, czyli Ubezpieczający, decydujesz na jaką sumę ubezpieczysz swój majątek. Dzieje się tak, ponieważ, nikt inny nie wie lepiej jakiej wartości jest majątek, który chcesz ubezpieczyć.

Oczywiście Towarzystwa pomagają w tym procesie, jednocześnie pilnując aby nie doszło do nadubezpieczenia. W systemach kalkulacyjnych pojawiają się szacunkowe wartości takich przedmiotów ubezpieczenia jak pojazdy mechaniczne lub nieruchomości.

Odszkodowanie nigdy nie może być wyższe niż poniesiona strata. Dlaczego?

Pamiętaj, że nieważne jak wysoka Suma Ubezpieczenia będzie na polisie, którą zakupisz, towarzystwo maksymalnie będzie mogło wypłacić taką kwotę odszkodowania, jaka będzie odpowiadać szkodzie której doznałeś. Jeśli z kolei na polisie jest za niska Suma Ubezpieczenia, a  strata wyniesie o wiele więcej, to maksymalnie otrzymasz kwotę określoną na polisie. Są to dwa mechanizmy, które jednocześnie wpływają wzajemnie na wypłacane odszkodowanie.

Kupno dobrej polisy zapewni Ci faktyczną pomoc finansową w przypadku nieprzewidzianych szkód. Ustalenie Sumy Ubezpieczenia na odpowiednim poziomie pozwoli na otrzymanie odszkodowania pokrywającego wysokość szkody w majątku. Zadzwoń do nas, chętnie doradzimy tel. 56 660 12 02

© 2009 - 2024 Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. Regulamin Polityka Prywatności o Mentor Ubezpieczenia Kontakt Cookies