Ubezpieczenie na życie

dla odchodzących na emeryturę Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

e1

Oferta specjalna dla odchodzących na emeryturę
Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz członków ich rodzin

 • Oferta dedykowana odchodzącym aktualnie na emeryturę Funkcjonariuszom i Pracownikom Więziennictwa z zachowaną ciągłością ubezpieczenia oraz członków ich rodzin.
 • Wiek wstępu do ubezpieczenia jest do 59 roku życia. Koniec odpowiedzialności obowiązuje do rocznicy polisy przypadającej w roku kalendarzowym, w którym dana osoba ukończy 60 lat.
 • Do wyboru 12 wariantów! Dzięki temu ochrona ubezpieczeniowa jest precyzyjnie dostosowana do indywidualnych potrzeb.
 • W zakresie m.in.: pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego, leczenie specjalistyczne oraz operacje chirurgiczne.
 • Dostęp do specjalnych ofert, zniżek na towary i usługi w ramach Pakiet Mentor i Klubu PZU Pomoc w życiu.

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Wybierz wariant

Wypełnij deklarację i opłać składkę

Wydrukuj i podpisz otrzymane na
e-mail dokumenty

Odeślij podpisane dokumenty na adres poniżej

Podpisane dokumenty odeślij na adres:
Mentor Ubezpieczenia Indywidualne, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń.
Tytułem: Emeryt – oferta specjalna
 

Warianty
MINI

Warianty
STANDARD

Warianty
VIP

Wariant 1
74,43 zł
Wariant 2
81,23 zł
Wariant 3
88,05 zł
Wariant 4
94,77 zł
Wariant 5
101,54 zł
Wariant 6
108,32 zł
Wariant 7
115,09 zł
Wariant 8
121,90 zł
Wariant 9
128,65 zł
Wariant 10
135,49 zł
Wariant 11
142,16 zł
Wariant 12
149,00 zł

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej

Wypadkiem komunikacyjnym w pracy z udziałem samochodu ciężarowego w porze nocnej (22.00-6.00 czasu lokalnego)
617 100 zł
648 100 zł
679 100 zł
710 100 zł
Wypadkiem komunikacyjnym w pracy z udziałem samochodu ciężarowego w porze nocnej (22.00-6.00 czasu lokalnego)
741 100 zł
772 100 zł
803 100 zł
834 100 zł
Wypadkiem komunikacyjnym w pracy z udziałem samochodu ciężarowego w porze nocnej (22.00-6.00 czasu lokalnego)
865 100 zł
896 100 zł
927 100 zł
958 100 zł
Wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek wywołany: ruchem pojazdu na drodze – jeśli brałeś w nim udział jako uczestnik ruchu (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym). Pojazdem jest również tramwaj; Wypadek przy pracy – nieszczęśliwy wypadek, który wystąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez Ciebie: a) zwykłych czynności lub b) poleceń Twoich przełożonych w ramach stosunku prawnego, za który opłacane są składki na ubezpieczenie wypadkowe w systemie ubezpieczeń społecznych; Samochód ciężarowy – samochód o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC), która przekracza 12 ton; Pora nocna – godziny od 22.00 do 6.00 czasu lokalnego.
Wypadkiem komunikacyjnym w pracy w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego)
517 100 zł
548 100 zł
579 100 zł
610 100 zł
Wypadkiem komunikacyjnym w pracy w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego)
641 100 zł
672 100 zł
703 100 zł
734 100 zł
Wypadkiem komunikacyjnym w pracy w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego)
765 100 zł
796 100 zł
827 100 zł
858 100 zł
Wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek wywołany: a) ruchem pojazdu na drodze – jeśli brałeś w nim udział jako uczestnik ruchu (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym). Pojazdem jest również tramwaj, b) ruchem pojazdu kolejowego, którego porusza pojazd trakcyjny (pojazd z własnym napędem) oraz metra – jeśli byłeś pasażerem albo członkiem załogi tego pojazdu. c) ruchem samolotu (pasażerskiego koncesjonowanych linii lotniczych) – jeśli byłeś członkiem załogi lub pasażerem, gdy samolot: – został uszkodzony lub zniszczony albo – zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego nie ma dostępu, d) ruchem statku – jeśli byłeś członkiem załogi lub pasażerem, gdy statek: – zatonął lub został uszkodzony albo – zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego nie ma dostępu. Wypadek przy pracy – nieszczęśliwy wypadek, który wystąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez Ciebie: a) zwykłych czynności lub b) poleceń Twoich przełożonych w ramach stosunku prawnego, za który opłacane są składki na ubezpieczenie wypadkowe w systemie ubezpieczeń społecznych; Pora nocna – godziny od 22.00 do 6.00 czasu lokalnego.
Wypadkiem komunikacyjnym w pracy z udziałem samochodu ciężarowego
517 100 zł
548 100 zł
579 100 zł
610 100 zł
Wypadkiem komunikacyjnym w pracy z udziałem samochodu ciężarowego
641 100 zł
672 100 zł
703 100 zł
734 100 zł
Wypadkiem komunikacyjnym w pracy z udziałem samochodu ciężarowego
765 100 zł
796 100 zł
827 100 zł
858 100 zł
Wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek wywołany: a) ruchem pojazdu na drodze – jeśli brałeś w nim udział jako uczestnik ruchu (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym). Pojazdem jest również tramwaj, b) ruchem pojazdu kolejowego, którego porusza pojazd trakcyjny (pojazd z własnym napędem) oraz metra – jeśli byłeś pasażerem albo członkiem załogi tego pojazdu. c) ruchem samolotu (pasażerskiego koncesjonowanych linii lotniczych) – jeśli byłeś członkiem załogi lub pasażerem, gdy samolot: – został uszkodzony lub zniszczony albo – zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego nie ma dostępu, d) ruchem statku – jeśli byłeś członkiem załogi lub pasażerem, gdy statek: – zatonął lub został uszkodzony albo – zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego nie ma dostępu. Wypadek przy pracy – nieszczęśliwy wypadek, który wystąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez Ciebie: a) zwykłych czynności lub b) poleceń Twoich przełożonych w ramach stosunku prawnego, za który opłacane są składki na ubezpieczenie wypadkowe w systemie ubezpieczeń społecznych; Samochód ciężarowy – samochód o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC), która przekracza 12 ton.
Wypadkiem komunikacyjnym z udziałem samochodu ciężarowego w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego)
461 100 zł
484 100 zł
507 100 zł
530 100 zł
Wypadkiem komunikacyjnym z udziałem samochodu ciężarowego w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego)
553 100 zł
576 100 zł
599 100 zł
622 100 zł
Wypadkiem komunikacyjnym z udziałem samochodu ciężarowego w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego)
645 100 zł
668 100 zł
691 100 zł
714 100 zł
Wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek wywołany: a) ruchem pojazdu na drodze – jeśli brałeś w nim udział jako uczestnik ruchu (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym). Pojazdem jest również tramwaj, b) ruchem pojazdu kolejowego, którego porusza pojazd trakcyjny (pojazd z własnym napędem) oraz metra – jeśli byłeś pasażerem albo członkiem załogi tego pojazdu. c) ruchem samolotu (pasażerskiego koncesjonowanych linii lotniczych) – jeśli byłeś członkiem załogi lub pasażerem, gdy samolot: – został uszkodzony lub zniszczony albo – zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego nie ma dostępu, d) ruchem statku – jeśli byłeś członkiem załogi lub pasażerem, gdy statek: – zatonął lub został uszkodzony albo – zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego nie ma dostępu. Samochód ciężarowy – samochód o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC), która przekracza 12 ton, Pora nocna – godziny od 22.00 do 6.00 czasu lokalnego.
Wypadkiem komunikacyjnym w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego)
361 100 zł
384 100 zł
407 100 zł
430 100 zł
Wypadkiem komunikacyjnym w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego)
453 100 zł
476 100 zł
499 100 zł
522 100 zł
Wypadkiem komunikacyjnym w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego)
545 100 zł
568 100 zł
591 100 zł
614 100 zł
Wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek wywołany: a) ruchem pojazdu na drodze – jeśli brałeś w nim udział jako uczestnik ruchu (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym). Pojazdem jest również tramwaj, b) ruchem pojazdu kolejowego, którego porusza pojazd trakcyjny (pojazd z własnym napędem) oraz metra – jeśli byłeś pasażerem albo członkiem załogi tego pojazdu. c) ruchem samolotu (pasażerskiego koncesjonowanych linii lotniczych) – jeśli byłeś członkiem załogi lub pasażerem, gdy samolot: – został uszkodzony lub zniszczony albo – zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego nie ma dostępu, d) ruchem statku – jeśli byłeś członkiem załogi lub pasażerem, gdy statek: – zatonął lub został uszkodzony albo – zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego nie ma dostępu. Pora nocna – godziny od 22.00 do 6.00 czasu lokalnego.
Wypadkiem komunikacyjnym w pracy
417 100 zł
448 100 zł
479 100 zł
510 100 zł
Wypadkiem komunikacyjnym w pracy
541 100 zł
572 100 zł
603 100 zł
634 100 zł
Wypadkiem komunikacyjnym w pracy
665 100 zł
696 100 zł
727 100 zł
758 100 zł
Wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek wywołany: a) ruchem pojazdu na drodze – jeśli brałeś w nim udział jako uczestnik ruchu (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym). Pojazdem jest również tramwaj, b) ruchem pojazdu kolejowego, którego porusza pojazd trakcyjny (pojazd z własnym napędem) oraz metra – jeśli byłeś pasażerem albo członkiem załogi tego pojazdu. c) ruchem samolotu (pasażerskiego koncesjonowanych linii lotniczych) – jeśli byłeś członkiem załogi lub pasażerem, gdy samolot: – został uszkodzony lub zniszczony albo – zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego nie ma dostępu, d) ruchem statku – jeśli byłeś członkiem załogi lub pasażerem, gdy statek: – zatonął lub został uszkodzony albo – zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego nie ma dostępu. Wypadek w pracy – nieszczęśliwy wypadek, który wystąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego: a) zwykłych czynności lub b) poleceń przełożonych w ramach stosunku prawnego, za który opłacane są składki na ubezpieczenie wypadkowe w systemie ubezpieczeń społecznych.
Wypadkiem komunikacyjnym z udziałem samochodu ciężarowego
361 100 zł
384 100 zł
407 100 zł
430 100 zł
Wypadkiem komunikacyjnym z udziałem samochodu ciężarowego
453 100 zł
476 100 zł
499 100 zł
522 100 zł
Wypadkiem komunikacyjnym z udziałem samochodu ciężarowego
545 100 zł
568 100 zł
591 100 zł
614 100 zł
Wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek wywołany: a) ruchem pojazdu na drodze – jeśli brałeś w nim udział jako uczestnik ruchu (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym). Pojazdem jest również tramwaj, b) ruchem pojazdu kolejowego, którego porusza pojazd trakcyjny (pojazd z własnym napędem) oraz metra – jeśli byłeś pasażerem albo członkiem załogi tego pojazdu. c) ruchem samolotu (pasażerskiego koncesjonowanych linii lotniczych) – jeśli byłeś członkiem załogi lub pasażerem, gdy samolot: – został uszkodzony lub zniszczony albo – zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego nie ma dostępu, d) ruchem statku – jeśli byłeś członkiem załogi lub pasażerem, gdy statek: – zatonął lub został uszkodzony albo – zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego nie ma dostępu. Samochód ciężarowy – samochód o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC), która przekracza 12 ton.
Wypadkiem komunikacyjnym
261 100 zł
284 100 zł
307 100 zł
330 100 zł
Wypadkiem komunikacyjnym
353 100 zł
376 100 zł
399 100 zł
422 100 zł
Wypadkiem komunikacyjnym
445 100 zł
468 100 zł
491 100 zł
514 100 zł
Wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek wywołany: a) ruchem pojazdu na drodze – jeśli brałeś w nim udział jako uczestnik ruchu (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym). Pojazdem jest również tramwaj, b) ruchem pojazdu kolejowego, którego porusza pojazd trakcyjny (pojazd z własnym napędem) oraz metra – jeśli byłeś pasażerem albo członkiem załogi tego pojazdu. c) ruchem samolotu (pasażerskiego koncesjonowanych linii lotniczych) – jeśli byłeś członkiem załogi lub pasażerem, gdy samolot: – został uszkodzony lub zniszczony albo – zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego nie ma dostępu, d) ruchem statku – jeśli byłeś członkiem załogi lub pasażerem, gdy statek: – zatonął lub został uszkodzony albo – zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego nie ma dostępu.
Wypadkiem w pracy
161 100 zł
184 100 zł
207 100 zł
230 100 zł
Wypadkiem w pracy
253 100 zł
276 100 zł
299 100 zł
322 100 zł
Wypadkiem w pracy
345 100 zł
368 100 zł
391 100 zł
414 100 zł
Wypadek w pracy – nieszczęśliwy wypadek, który wystąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego: a) zwykłych czynności lub b) poleceń przełożonych w ramach stosunku prawnego, za który opłacane są składki na ubezpieczenie wypadkowe w systemie ubezpieczeń społecznych."
Pożarem albo zatruciem tlenkiem węgla
205 100 zł
220 100 zł
235 100 zł
250 100 zł
Pożarem albo zatruciem tlenkiem węgla
265 100 zł
280 100 zł
295 100 zł
310 100 zł
Pożarem albo zatruciem tlenkiem węgla
325 100 zł
340 100 zł
355 100 zł
370 100 zł
Pożar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.
Utonięciem
205 100 zł
220 100 zł
235 100 zł
250 100 zł
Utonięciem
265 100 zł
280 100 zł
295 100 zł
310 100 zł
Utonięciem
325 100 zł
340 100 zł
355 100 zł
370 100 zł
Utonięcie – uduszenie, które nastąpiło wskutek zablokowania dróg oddechowych w czasie, gdy ubezpieczony zanurzył się w płynie.
Wybuchem gazu
205 100 zł
220 100 zł
235 100 zł
250 100 zł
Wybuchem gazu
265 100 zł
280 100 zł
295 100 zł
310 100 zł
Wybuchem gazu
325 100 zł
340 100 zł
355 100 zł
370 100 zł
Wybuch gazu – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów. Zmianę wywołuje właściwość gazów do rozprzestrzeniania się.
Porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna
205 100 zł
220 100 zł
235 100 zł
250 100 zł
Porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna
265 100 zł
280 100 zł
295 100 zł
310 100 zł
Porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna
325 100 zł
340 100 zł
355 100 zł
370 100 zł
Porażenie prądem – zdarzenie, podczas którego przez ciało ubezpieczonego przepłynął prąd elektryczny.
Uprawianiem sportu
205 100 zł
220 100 zł
235 100 zł
250 100 zł
Uprawianiem sportu
265 100 zł
280 100 zł
295 100 zł
310 100 zł
Uprawianiem sportu
325 100 zł
340 100 zł
355 100 zł
370 100 zł
Uprawianie sportu – rekreacyjna aktywność fizyczna w czasie wolnym.
Uprawianiem niebezpiecznego sportu
305 100 zł
320 100 zł
335 100 zł
350 100 zł
Uprawianiem niebezpiecznego sportu
365 100 zł
380 100 zł
395 100 zł
410 100 zł
Uprawianiem niebezpiecznego sportu
425 100 zł
440 100 zł
455 100 zł
470 100 zł
Uprawianie niebezpiecznego sportu – rekreacyjne uprawianie sportów: a) wodnych: sportów motorowodnych, nart wodnych, windsurfingu, surfingu, kitesurfingu, nurkowania ze specjalistycznym sprzętem, który umożliwia oddychanie pod wodą, raftingu, żeglarstwa, b) powietrznych: baloniarstwa, bungee jumpingu, paralotniarstwa, spadochroniarstwa, szybownictwa, motolotniarstwa, sportów lotniczych, c) lądowych: speleologii, sportów hippicznych, wspinaczki wysokogórskiej lub skałkowej, snowboardingu, narciarstwa, zorbingu i sportów walki
Uprawianiem sportu na kółkach
305 100 zł
320 100 zł
335 100 zł
350 100 zł
Uprawianiem sportu na kółkach
365 100 zł
380 100 zł
395 100 zł
410 100 zł
Uprawianiem sportu na kółkach
425 100 zł
440 100 zł
455 100 zł
470 100 zł
Uprawianie sportu na kółkach – rekreacyjne przemieszczanie się pojazdem sportowym lub na sprzęcie sportowym na kołach lub kółkach. Pojazd sportowy lub sprzęt sportowy: a) jest napędzany jedynie siłą mięśni ubezpieczonego oraz b) nie ma silnika, nawet jeśli może być napędzany siłą mięśni.
Uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu
405 100 zł
420 100 zł
435 100 zł
450 100 zł
Uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu
465 100 zł
480 100 zł
495 100 zł
510 100 zł
Uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu
525 100 zł
540 100 zł
555 100 zł
570 100 zł
Nieszczęśliwy wypadek – niezależne od woli i stanu zdrowia osoby, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością PZU Życie SA. spowodowany wskutek uprawiania narciarstwa lub snowboardingu.
Nieszczęśliwym wypadkiem
105 100 zł
120 100 zł
135 100 zł
150 100 zł
Nieszczęśliwym wypadkiem
165 100 zł
180 100 zł
195 100 zł
210 100 zł
Nieszczęśliwym wypadkiem
225 100 zł
240 100 zł
255 100 zł
270 100 zł
nieszczęśliwy wypadek – niezależne od woli i stanu zdrowia osoby, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością PZU Życie SA;
Zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
91 100 zł
104 100 zł
117 100 zł
130 100 zł
Zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
143 100 zł
156 100 zł
169 100 zł
182 100 zł
Zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
195 100 zł
208 100 zł
221 100 zł
234 100 zł
Zawał serca – który jest uszkodzeniem części mięśnia sercowego w wyniku ostrego niedokrwienia. Odpowiadamy wyłącznie za taki zawał serca, którego rozpoznanie potwierdza wzrost lub spadek stężenia troponiny sercowej, przy co najmniej jednej wartości powyżej normy, oraz spełnione jest co najmniej jedno z następujących kryteriów: a) kliniczne objawy niedokrwienia mięśnia sercowego, b) nowe niedokrwienne zmiany w EKG, c) nowy ubytek żywotnego mięśnia sercowego w badaniach obrazowych lub nowe regionalne zaburzenia czynności skurczowej, których umiejscowienie odpowiada etiologii niedokrwiennej, d) skrzeplina w tętnicy wieńcowej stwierdzona w koronarografii. Odpowiadamy również za zawał związany z zabiegiem na tętnicach wieńcowych, o ile w badaniach obrazowych stwierdzono nowy ubytek żywotnego mięśnia sercowego o umiejscowieniu odpowiadającym etiologii niedokrwiennej lub w koronarografii stwierdzono powikłania zabiegu ograniczające przepływ krwi oraz w którym stwierdzono wzrost stężenia troponiny sercowej we krwi do wartości: a) 5-krotnie przekraczającej górną granicę normy w przypadku zawału związanego z przezskórną interwencją wieńcową lub b) 10-krotnie przekraczającej górną granicę normy w przypadku zawału związanego z pomostowaniem tętnic wieńcowych; Krwotok śródmózgowy – który jest wynaczynieniem krwi do tkanki nerwowej mózgowia. Odpowiadamy także za taki krwotok śródmózgowy, w którym krew jest obecna w komorach mózgu oraz krwotok podpajęczynówkowy, w którym dochodzi do przebicia krwi do tkanki nerwowej mózgowia lub do komór mózgu oraz udar niedokrwienny, który uległ wtórnemu ukrwotocznieniu.
Śmierć ubezpieczonego
35 100 zł
40 100 zł
45 100 zł
50 100 zł
Śmierć ubezpieczonego
55 100 zł
60 100 zł
65 100 zł
70 100 zł
Śmierć ubezpieczonego
75 100 zł
80 100 zł
85 100 zł
90 100 zł
Prawo do świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego przysługuje uposażonemu, a w przypadku, gdy ubezpieczony nie wskazał uposażonego albo gdy wszyscy uposażeni zmarli przed śmiercią ubezpieczonego lub utracili prawo do świadczenia, wówczas świadczenie przysługuje niżej wymienionym członkom rodziny ubezpieczonego według kolejności pierwszeństwa: 1) małżonek w całości; 2) dzieci w częściach równych; 3) rodzice w częściach równych; 4) inni ustawowi spadkobiercy ubezpieczonego w częściach równych.

Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych

Śmierć małżonka spowodowana wypadkiem komunikacyjnym
121 000 zł
124 000 zł
127 000 zł
130 000 zł
Śmierć małżonka spowodowana wypadkiem komunikacyjnym
133 000 zł
136 000 zł
139 000 zł
142 000 zł
Śmierć małżonka spowodowana wypadkiem komunikacyjnym
145 000 zł
148 000 zł
151 000 zł
154 000 zł
Małżonek – osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku małżeńskim; Wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek wywołany: a) ruchem pojazdu na drodze – jeśli brałeś w nim udział jako uczestnik ruchu (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym). Pojazdem jest również tramwaj, b) ruchem pojazdu kolejowego, którego porusza pojazd trakcyjny (pojazd z własnym napędem) oraz metra – jeśli byłeś pasażerem albo członkiem załogi tego pojazdu. c) ruchem samolotu (pasażerskiego koncesjonowanych linii lotniczych) – jeśli byłeś członkiem załogi lub pasażerem, gdy samolot: – został uszkodzony lub zniszczony albo – zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego nie ma dostępu, d) ruchem statku – jeśli byłeś członkiem załogi lub pasażerem, gdy statek: – zatonął lub został uszkodzony albo – zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego nie ma dostępu.
Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
21 000 zł
24 000 zł
27 000 zł
30 000 zł
Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
33 000 zł
36 000 zł
39 000 zł
42 000 zł
Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
45 000 zł
48 000 zł
51 000 zł
54 000 zł
Małżonek – osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku małżeńskim; Nieszczęśliwy wypadek – zdarzenie, które: a) jest gwałtowne i niespodziewane oraz b) jest wywołane czynnikami zewnętrznymi, oraz c) jest wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia, które obejmuje ubezpieczenie, oraz d) nie zależy od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego lub jego małżonka albo partnera życiowego.
Śmierć małżonka
10 500 zł
12 000 zł
13 500 zł
15 000 zł
Śmierć małżonka
16 500 zł
18 000 zł
19 500 zł
21 000 zł
Śmierć małżonka
22 500 zł
24 000 zł
25 500 zł
27 000 zł
Małżonek – osobę pozostającą z ubezpieczonym w związku małżeńskim.
Śmierć dziecka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
3 500 zł
4 000 zł
4 500 zł
5 000 zł
Śmierć dziecka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
5 500 zł
6 000 zł
6 500 zł
7 000 zł
Śmierć dziecka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
7 500 zł
8 000 zł
8 500 zł
9 000 zł
Dziecko – dziecko ubezpieczonego (własne, a także przysposobione lub pasierb – jeżeli nie żyje ojciec lub matka) w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do ukończenia 25 roku życia lub bez względu na wiek, w razie jego całkowitej niezdolności do pracy; Nieszczęśliwy wypadek – zdarzenie, które: a) jest gwałtowne i niespodziewane oraz b) jest wywołane czynnikami zewnętrznymi, oraz c) jest wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia, które obejmuje ubezpieczenie, oraz d) nie zależy od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego lub jego małżonka albo partnera życiowego.
Śmierć dziecka
2 100 zł
2 400 zł
2 700 zł
3 000 zł
Śmierć dziecka
3 300 zł
3 600 zł
3 900 zł
4 200 zł
Śmierć dziecka
4 500 zł
4 800 zł
5 100 zł
5 400 zł
Dziecko – dziecko ubezpieczonego (własne, a także przysposobione lub pasierb – jeżeli nie żyje ojciec lub matka) w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do ukończenia 25 roku życia lub bez względu na wiek, w razie jego całkowitej niezdolności do pracy.
Śmierć rodziców spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
3 510 zł
3 960 zł
4 410 zł
4 860 zł
Śmierć rodziców spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
5 310 zł
5 760 zł
6 210 zł
6 660 zł
Śmierć rodziców spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
7 110 zł
7 560 zł
8 010 zł
8 460 zł
Rodzice - ojciec i matka ubezpieczonego albo ojczym lub macocha ubezpieczonego, jeżeli nie żyje odpowiednio ojciec lub matka ubezpieczonego; nieszczęśliwy wypadek – zdarzenie, które: a) jest gwałtowne i niespodziewane oraz b) jest wywołane czynnikami zewnętrznymi, oraz c) jest wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia, które obejmuje ubezpieczenie, oraz d) nie zależy od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego lub jego małżonka albo partnera życiowego.
Śmierć rodziców
1 950 zł
2 200 zł
2 450 zł
2 700 zł
Śmierć rodziców
2 950 zł
3 200 zł
3 450 zł
3 700 zł
Śmierć rodziców
3 950 zł
4 200 zł
4 450 zł
4 700 zł
Rodzice - ojciec i matka ubezpieczonego albo ojczym lub macocha ubezpieczonego, jeżeli nie żyje odpowiednio ojciec lub matka ubezpieczonego.
Śmierć rodziców małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
3 510 zł
3 960 zł
4 410 zł
4 860 zł
Śmierć rodziców małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
5 310 zł
5 760 zł
6 210 zł
6 660 zł
Śmierć rodziców małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
7 110 zł
7 560 zł
8 010 zł
8 460 zł
Rodzice aktualnego małżonka ubezpieczonego albo ojczym lub macocha małżonka ubezpieczonego, jeżeli nie żyje odpowiednio ojciec lub matka małżonka ubezpieczonego; Nieszczęśliwy wypadek – zdarzenie, które: a) jest gwałtowne i niespodziewane oraz b) jest wywołane czynnikami zewnętrznymi, oraz c) jest wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia, które obejmuje ubezpieczenie, oraz d) nie zależy od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego lub jego małżonka albo partnera życiowego.
Śmierć rodziców małżonka
1 950 zł
2 200 zł
2 450 zł
2 700 zł
Śmierć rodziców małżonka
2 950 zł
3 200 zł
3 450 zł
3 700 zł
Śmierć rodziców małżonka
3 950 zł
4 200 zł
4 450 zł
4 700 zł
Rodzice aktualnego małżonka ubezpieczonego albo ojczym lub macocha małżonka ubezpieczonego, jeżeli nie żyje odpowiednio ojciec lub matka małżonka ubezpieczonego.

Świadczenia związane z dziećmi

Świadczenia dla dziecka – osierocenie
2 800 zł
3 200 zł
3 600 zł
4 000 zł
Świadczenia dla dziecka – osierocenie
4 400 zł
4 800 zł
5 200 zł
5 600 zł
Świadczenia dla dziecka – osierocenie
6 000 zł
6 400 zł
6 800 zł
7 200 zł
Zakres ubezpieczenia obejmuje osierocenie dziecka wskutek śmierci ubezpieczonego zaistniałe w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.
Urodzenie dziecka
1 150 zł
1 300 zł
1 450 zł
1 600 zł
Urodzenie dziecka
1 750 zł
1 900 zł
2 050 zł
2 200 zł
Urodzenie dziecka
2 350 zł
2 500 zł
2 650 zł
2 800 zł
PZU Życie SA wypłaca świadczenie w przypadku urodzenia dziecka – w wysokości 100% sumy ubezpieczenia
Urodzenie martwego dziecka
2 300 zł
2 600 zł
2 900 zł
3 200 zł
Urodzenie martwego dziecka
3 500 zł
3 800 zł
4 100 zł
4 400 zł
Urodzenie martwego dziecka
4 700 zł
5 000 zł
5 300 zł
5 600 zł
PZU Życie SA wypłaca świadczenie w przypadku urodzenia martwego dziecka w rozumieniu przepisów dotyczących porodów i urodzeń, jeżeli urodzenie zostało zarejestrowane – w wysokości 200% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu urodzenia.

Świadczenia zdrowotne

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 100%
35 000 zł
40 000 zł
45 000 zł
50 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 100%
55 000 zł
60 000 zł
65 000 zł
70 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 100%
75 000 zł
80 000 zł
85 000 zł
90 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu – to nieodwracalne uszkodzenie strukturalne organu, narządu lub układu bądź też trwałe upośledzenie ich funkcji, które nie ulegnie poprawie pod wpływem leczenia ani rehabilitacji; Nieszczęśliwy wypadek – zdarzenie, które: a) jest gwałtowne i niespodziewane oraz b) jest wywołane czynnikami zewnętrznymi, oraz c) jest wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia, które obejmuje ubezpieczenie, oraz d) nie zależy od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego lub jego małżonka albo partnera życiowego.
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1%
350 zł
400 zł
450 zł
500 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1%
550 zł
600 zł
650 zł
700 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1%
750 zł
800 zł
850 zł
900 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu – to nieodwracalne uszkodzenie strukturalne organu, narządu lub układu bądź też trwałe upośledzenie ich funkcji, które nie ulegnie poprawie pod wpływem leczenia ani rehabilitacji; nieszczęśliwy wypadek – zdarzenie, które: a) jest gwałtowne i niespodziewane oraz b) jest wywołane czynnikami zewnętrznymi, oraz c) jest wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia, które obejmuje ubezpieczenie, oraz d) nie zależy od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego lub jego małżonka albo partnera życiowego.
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 100%
35 000 zł
40 000 zł
45 000 zł
50 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 100%
55 000 zł
60 000 zł
65 000 zł
70 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 100%
75 000 zł
80 000 zł
85 000 zł
90 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu – to nieodwracalne uszkodzenie strukturalne organu, narządu lub układu bądź też trwałe upośledzenie ich funkcji, które nie ulegnie poprawie pod wpływem leczenia ani rehabilitacji; Zawał serca – który jest uszkodzeniem części mięśnia sercowego w wyniku ostrego niedokrwienia. Odpowiadamy wyłącznie za taki zawał serca, którego rozpoznanie potwierdza wzrost lub spadek stężenia troponiny sercowej, przy co najmniej jednej wartości powyżej normy, oraz spełnione jest co najmniej jedno z następujących kryteriów: a) kliniczne objawy niedokrwienia mięśnia sercowego, b) nowe niedokrwienne zmiany w EKG, c) nowy ubytek żywotnego mięśnia sercowego w badaniach obrazowych lub nowe regionalne zaburzenia czynności skurczowej, których umiejscowienie odpowiada etiologii niedokrwiennej, d) skrzeplina w tętnicy wieńcowej stwierdzona w koronarografii. Odpowiadamy również za zawał związany z zabiegiem na tętnicach wieńcowych, o ile w badaniach obrazowych stwierdzono nowy ubytek żywotnego mięśnia sercowego o umiejscowieniu odpowiadającym etiologii niedokrwiennej lub w koronarografii stwierdzono powikłania zabiegu ograniczające przepływ krwi oraz w którym stwierdzono wzrost stężenia troponiny sercowej we krwi do wartości: a) 5-krotnie przekraczającej górną granicę normy w przypadku zawału związanego z przezskórną interwencją wieńcową lub b) 10-krotnie przekraczającej górną granicę normy w przypadku zawału związanego z pomostowaniem tętnic wieńcowych; Krwotok śródmózgowy – który jest wynaczynieniem krwi do tkanki nerwowej mózgowia. Odpowiadamy także za taki krwotok śródmózgowy, w którym krew jest obecna w komorach mózgu oraz krwotok podpajęczynówkowy, w którym dochodzi do przebicia krwi do tkanki nerwowej mózgowia lub do komór mózgu oraz udar niedokrwienny, który uległ wtórnemu ukrwotocznieniu.
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 1%
350 zł
400 zł
450 zł
500 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 1%
550 zł
600 zł
650 zł
700 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 1%
750 zł
800 zł
850 zł
900 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu – to nieodwracalne uszkodzenie strukturalne organu, narządu lub układu bądź też trwałe upośledzenie ich funkcji, które nie ulegnie poprawie pod wpływem leczenia ani rehabilitacji; Zawał serca – który jest uszkodzeniem części mięśnia sercowego w wyniku ostrego niedokrwienia. Odpowiadamy wyłącznie za taki zawał serca, którego rozpoznanie potwierdza wzrost lub spadek stężenia troponiny sercowej, przy co najmniej jednej wartości powyżej normy, oraz spełnione jest co najmniej jedno z następujących kryteriów: a) kliniczne objawy niedokrwienia mięśnia sercowego, b) nowe niedokrwienne zmiany w EKG, c) nowy ubytek żywotnego mięśnia sercowego w badaniach obrazowych lub nowe regionalne zaburzenia czynności skurczowej, których umiejscowienie odpowiada etiologii niedokrwiennej, d) skrzeplina w tętnicy wieńcowej stwierdzona w koronarografii. Odpowiadamy również za zawał związany z zabiegiem na tętnicach wieńcowych, o ile w badaniach obrazowych stwierdzono nowy ubytek żywotnego mięśnia sercowego o umiejscowieniu odpowiadającym etiologii niedokrwiennej lub w koronarografii stwierdzono powikłania zabiegu ograniczające przepływ krwi oraz w którym stwierdzono wzrost stężenia troponiny sercowej we krwi do wartości: a) 5-krotnie przekraczającej górną granicę normy w przypadku zawału związanego z przezskórną interwencją wieńcową lub b) 10-krotnie przekraczającej górną granicę normy w przypadku zawału związanego z pomostowaniem tętnic wieńcowych; Krwotok śródmózgowy – który jest wynaczynieniem krwi do tkanki nerwowej mózgowia. Odpowiadamy także za taki krwotok śródmózgowy, w którym krew jest obecna w komorach mózgu oraz krwotok podpajęczynówkowy, w którym dochodzi do przebicia krwi do tkanki nerwowej mózgowia lub do komór mózgu oraz udar niedokrwienny, który uległ wtórnemu ukrwotocznieniu.
Następstwa nieszczęśliwego wypadku na drodze – usługi medyczne
Następstwa nieszczęśliwego wypadku na drodze – usługi medyczne
Następstwa nieszczęśliwego wypadku na drodze – usługi medyczne
Wypadek na drodze – nieszczęśliwy wypadek wywołany: a) ruchem pojazdu na drodze – jeśli ubezpieczony brał w nim udział jako uczestnik ruchu (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, która definiuje uczestnika ruchu jako „pieszego, kierującego a także inne osoby przebywające w pojeździe i na pojeździe znajdującym się na drodze”). Pojazdem jest również tramwaj, b) ruchem pojazdu kolejowego, którego porusza pojazd trakcyjny (pojazd z własnym napędem) oraz metra – jeśli ubezpieczony był pasażerem albo członkiem załogi tego pojazdu. Wypadkiem na drodze nie jest wypadek, który dotyczy kolejowego transportu wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo-terenowego. Wypadek na drodze jest to wyłącznie takie zdarzenie drogowe podczas którego wystąpiło u Ciebie naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia. Przepisy prawa nakładają na uczestników wypadku na drodze obowiązek wezwania zespołu ratownictwa medycznego i Policji. Usługi medyczne organizujemy i finansujemy do wyczerpania się ich limitu ilościowego i nie dłużej niż przez 1 rok – licząc od dnia uzyskania prawa do korzystania z usług medycznych.
Następstwa nieszczęśliwego wypadku w pracy – usługi medyczne
Następstwa nieszczęśliwego wypadku w pracy – usługi medyczne
Następstwa nieszczęśliwego wypadku w pracy – usługi medyczne
Wypadek w pracy – nieszczęśliwy wypadek, który wystąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego: a) zwykłych czynności lub b) poleceń przełożonych w ramach stosunku prawnego, za który opłacane są składki na ubezpieczenie wypadkowe w systemie ubezpieczeń społecznych; Usługi medyczne organizujemy i finansujemy do wyczerpania się ich limitu ilościowego i nie dłużej niż przez 1 rok – licząc od dnia uzyskania prawa do korzystania z usług medycznych."
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (wariant rozszerzony plus)
3 500 zł
4 000 zł
4 500 zł
5 000 zł
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (wariant rozszerzony plus)
5 500 zł
6 000 zł
6 500 zł
7 000 zł
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (wariant rozszerzony plus)
7 500 zł
8 000 zł
8 500 zł
9 000 zł
Ciężka choroba – tylko taka choroba, uraz lub operacja chirurgiczna, które są objęte naszą ochroną.
Operacja chirurgiczna - I klasa
3 500 zł
4 000 zł
4 500 zł
5 000 zł
Operacja chirurgiczna - I klasa
5 500 zł
6 000 zł
6 500 zł
7 000 zł
Operacja chirurgiczna - I klasa
7 500 zł
8 000 zł
8 500 zł
9 000 zł
Operacja chirurgiczna – operacja wykonana przez lekarza medycyny, przeprowadzona w placówce medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym;
Operacja chirurgiczna - II klasa
1 750 zł
2 000 zł
2 250 zł
2 500 zł
Operacja chirurgiczna - II klasa
2 750 zł
3 000 zł
3 250 zł
3 500 zł
Operacja chirurgiczna - II klasa
3 750 zł
4 000 zł
4 250 zł
4 500 zł
Operacja chirurgiczna – operacja wykonana przez lekarza medycyny, przeprowadzona w placówce medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym;
Operacja chirurgiczna - III klasa
1 050 zł
1 200 zł
1 350 zł
1 500 zł
Operacja chirurgiczna - III klasa
1 650 zł
1 800 zł
1 950 zł
2 100 zł
Operacja chirurgiczna - III klasa
2 250 zł
2 400 zł
2 550 zł
2 700 zł
Operacja chirurgiczna – operacja wykonana przez lekarza medycyny, przeprowadzona w placówce medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym;
Operacja chirurgiczna - IV klasa
350 zł
400 zł
450 zł
500 zł
Operacja chirurgiczna - IV klasa
550 zł
600 zł
650 zł
700 zł
Operacja chirurgiczna - IV klasa
750 zł
800 zł
850 zł
900 zł
Operacja chirurgiczna – operacja wykonana przez lekarza medycyny, przeprowadzona w placówce medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym;
Operacja chirurgiczna - V klasa
175 zł
200 zł
225 zł
250 zł
Operacja chirurgiczna - V klasa
275 zł
300 zł
325 zł
350 zł
Operacja chirurgiczna - V klasa
375 zł
400 zł
425 zł
450 zł
Operacja chirurgiczna – operacja wykonana przez lekarza medycyny, przeprowadzona w placówce medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym;
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
14 000 zł
16 000 zł
18 000 zł
20 000 zł
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
22 000 zł
24 000 zł
26 000 zł
28 000 zł
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
30 000 zł
32 000 zł
34 000 zł
36 000 zł
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji – trwała i całkowita niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji, będąca rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby powstałych w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA; trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji oznacza, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania przez ubezpieczonego zdolności do pracy.
Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)
227,50 zł
260,00 zł
292,50 zł
325,00 zł
Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)
357,50 zł
390,00 zł
422,50 zł
455,00 zł
Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)
487,50 zł
520,00 zł
552,50 zł
585,00 zł
Pobyt w szpitalu – całodobowy pobyt ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu leczenia szpitalnego, trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 dni; Wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek: a) wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również tramwaj, b) wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że: - pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, - pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro, wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu lit. b, nie są wypadki dotyczące kolejowego transportu wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo-terenowego, c) wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, który zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji, albo statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy, d) wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi bądź pasażer, a statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy.
Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)
175,00 zł
200,00 zł
225,00 zł
250,00 zł
Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)
275,00 zł
300,00 zł
325,00 zł
350,00 zł
Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)
375,00 zł
400,00 zł
425,00 zł
450,00 zł
Pobyt w szpitalu – całodobowy pobyt ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu leczenia szpitalnego, trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 dni; Wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek: a) wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również tramwaj, b) wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że: - pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, - pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro, c) wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, który zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji, albo statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy, d) wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi bądź pasażer, a statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy; Wypadek w pracy – nieszczęśliwy wypadek, który wystąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego: a) zwykłych czynności lub b) poleceń przełożonych w ramach stosunku prawnego, za który opłacane są składki na ubezpieczenie wypadkowe w systemie ubezpieczeń społecznych.
Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)
175,00 zł
200,00 zł
225,00 zł
250,00 zł
Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)
275,00 zł
300,00 zł
325,00 zł
350,00 zł
Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)
375,00 zł
400,00 zł
425,00 zł
450,00 zł
Pobyt w szpitalu – całodobowy pobyt ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu leczenia szpitalnego, trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 dni; Wypadek w pracy – nieszczęśliwy wypadek, który wystąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego: a) zwykłych czynności lub b) poleceń przełożonych w ramach stosunku prawnego, za który opłacane są składki na ubezpieczenie wypadkowe w systemie ubezpieczeń społecznych.
Pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)
87,50 zł
100,00 zł
112,50 zł
125,00 zł
Pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)
137,50 zł
150,00 zł
162,50 zł
175,00 zł
Pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)
187,50 zł
200,00 zł
212,50 zł
225,00 zł
Pobyt w szpitalu – całodobowy pobyt ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu leczenia szpitalnego, trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 dni; Zawał serca – martwicę części mięśnia sercowego spowodowaną nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego; Krwotok śródmózgowy – wynaczynienie krwi do tkanki mózgowej.
Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)
122,50 zł
140,00 zł
157,50 zł
175,00 zł
Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)
192,50 zł
210,00 zł
227,50 zł
245,00 zł
Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)
262,50 zł
280,00 zł
297,50 zł
315,00 zł
Pobyt w szpitalu – całodobowy pobyt ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu leczenia szpitalnego, trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 dni; Nieszczęśliwy wypadek – zdarzenie, które: a) jest gwałtowne i niespodziewane oraz b) jest wywołane czynnikami zewnętrznymi, oraz c) jest wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia, które obejmuje ubezpieczenie, oraz d) nie zależy od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego lub jego małżonka albo partnera życiowego.
Pobyt w szpitalu spowodowany chorobą
35,00 zł
40,00 zł
45,00 zł
50,00 zł
Pobyt w szpitalu spowodowany chorobą
55,00 zł
60,00 zł
65,00 zł
70,00 zł
Pobyt w szpitalu spowodowany chorobą
75,00 zł
80,00 zł
85,00 zł
90,00 zł
Pobyt w szpitalu – całodobowy pobyt ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu leczenia szpitalnego, trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 dni; Choroba – stan organizmu polegający na nieprawidłowej reakcji układów lub narządów na bodźce środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego.
Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (od 15. dnia pierwszego pobytu)
35,00 zł
40,00 zł
45,00 zł
50,00 zł
Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (od 15. dnia pierwszego pobytu)
55,00 zł
60,00 zł
65,00 zł
70,00 zł
Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (od 15. dnia pierwszego pobytu)
75,00 zł
80,00 zł
85,00 zł
90,00 zł
Pobyt w szpitalu – całodobowy pobyt ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu leczenia szpitalnego, trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 dni; Nieszczęśliwy wypadek – zdarzenie, które: a) jest gwałtowne i niespodziewane oraz b) jest wywołane czynnikami zewnętrznymi, oraz c) jest wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia, które obejmuje ubezpieczenie, oraz d) nie zależy od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego lub jego małżonka albo partnera życiowego.
Pobyt na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – jednorazowe świadczenie
350 zł
400 zł
450 zł
500 zł
Pobyt na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – jednorazowe świadczenie
550 zł
600 zł
650 zł
700 zł
Pobyt na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – jednorazowe świadczenie
750 zł
800 zł
850 zł
900 zł
OAIT – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który jest wyodrębniony organizacyjnie jako osobny oddział w strukturach szpitala i wyposażony w sprzęt, który umożliwia stałe monitorowanie podstawowych czynności życiowych oraz podjęcie czynności zastępczych niewydolnych narządów lub układów; Pobyt na OAIT – pobyt na OAIT, który trwa nieprzerwanie co najmniej 48 godzin."
rekonwalescencja – za każdy dzień zwolnienia lekarskiego (maksymalnie za 30 dni po minimum 14-dniowym pobycie w szpitalu)
17,50 zł
20,00 zł
22,50 zł
25,00 zł
rekonwalescencja – za każdy dzień zwolnienia lekarskiego (maksymalnie za 30 dni po minimum 14-dniowym pobycie w szpitalu)
27,50 zł
30,00 zł
32,50 zł
35,00 zł
rekonwalescencja – za każdy dzień zwolnienia lekarskiego (maksymalnie za 30 dni po minimum 14-dniowym pobycie w szpitalu)
37,50 zł
40,00 zł
42,50 zł
45,00 zł
Rekonwalescencja – maksymalnie 30-dniowy nieprzerwany pobyt na zwolnieniu lekarskim bezpośrednio po pobycie w szpitalu. Zwolnienie lekarskie musi Ci wydać oddział szpitalny, w którym odbywało się leczenie.
Leczenie szpitalne poza terytorium Polski
Leczenie szpitalne poza terytorium Polski
Leczenie szpitalne poza terytorium Polski
Leczenie szpitalne – leczenie stacjonarne stanów nagłych, w których odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia albo utratą życia lub leczenie stanów, w których nie można uzyskać celu leczniczego podczas leczenia ambulatoryjnego;
Oparzenia
do 20 000 zł
do 20 000 zł
do 20 000 zł
do 20 000 zł
Oparzenia
do 20 000 zł
do 20 000 zł
do 20 000 zł
do 20 000 zł
Oparzenia
do 20 000 zł
do 20 000 zł
do 20 000 zł
do 20 000 zł
Trwałe inwalidztwo spowodowane: wypadkiem komunikacyjnym, pożarem, wybuchem gazu, porażeniem prądem, uderzeniem pioruna
do 20 000 zł
do 20 000 zł
do 20 000 zł
do 20 000 zł
Trwałe inwalidztwo spowodowane: wypadkiem komunikacyjnym, pożarem, wybuchem gazu, porażeniem prądem, uderzeniem pioruna
do 20 000 zł
do 20 000 zł
do 20 000 zł
do 20 000 zł
Trwałe inwalidztwo spowodowane: wypadkiem komunikacyjnym, pożarem, wybuchem gazu, porażeniem prądem, uderzeniem pioruna
do 20 000 zł
do 20 000 zł
do 20 000 zł
do 20 000 zł
Trwałe inwalidztwo – uszkodzenie ciała, które spowodował tylko taki nieszczęśliwy wypadek, jak wypadek komunikacyjny, pożar, wybuch gazu, porażenie prądem albo uderzenie pioruna i: a) skutkuje trwałą i całkowitą niezdolnością do pracy w jakimkolwiek zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji na stałe – tzw. całkowite trwałe inwalidztwo lub b) polega na utracie organu lub organów lub na całkowitej utracie funkcji w tym organie lub organach – tzw. częściowe trwałe inwalidztwo; Wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek: a) wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również tramwaj, b) wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że: - pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, - pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro; Pożar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile; Wybuch gazu – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów. Zmianę wywołuje właściwość gazów do rozprzestrzeniania się; Porażenie prądem – zdarzenie, podczas którego przez ciało ubezpieczonego przepłynął prąd elektryczny; Uderzenie pioruna – wyładowanie atmosferyczne, które zadziała bezpośrednio na ubezpieczonego.
Złamanie kości spowodowane: uprawianiem sportu na kółkach, uprawianiem joggingu, grą w piłkę
do 20 000 zł
do 20 000 zł
do 20 000 zł
do 20 000 zł
Złamanie kości spowodowane: uprawianiem sportu na kółkach, uprawianiem joggingu, grą w piłkę
do 20 000 zł
do 20 000 zł
do 20 000 zł
do 20 000 zł
Złamanie kości spowodowane: uprawianiem sportu na kółkach, uprawianiem joggingu, grą w piłkę
do 20 000 zł
do 20 000 zł
do 20 000 zł
do 20 000 zł
Złamanie kości – całkowite przerwanie ciągłości tkanki kostnej, które spowodował nieszczęśliwy wypadek wskutek: a) uprawiania sportu na kółkach, b) uprawiania joggingu, c) gry w piłkę. Ochrona nie obejmuje pęknięcia kości, nadłamania kości ani odprysku kości; Uprawianie sportu na kółkach – rekreacyjne przemieszczanie się pojazdem sportowym lub na sprzęcie sportowym na kołach lub kółkach. Pojazd sportowy lub sprzęt sportowy: a) jest napędzany jedynie siłą mięśni ubezpieczonego oraz b) nie ma silnika, nawet jeśli może być napędzany siłą mięśni; Jogging – rekreacyjna forma biegu na świeżym powietrzu, poza obiektami zamkniętymi – w której nie ma elementów rywalizacji; Gra w piłkę – rekreacyjna gra w piłkę co najmniej dwóch osób. "
Assistance Medyczny
Assistance Medyczny
Assistance Medyczny
Ubezpieczenie Assistance zapewnia możliwość skorzystania z doraźnej pomocy medycznej w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
PZU Pomoc - zniżka na ubezpieczenie

-10%

-10%

-10%

-10%

PZU POMOC - otrzymujesz zniżkę 10% do wykorzystania na inne ubezpieczenia w PZU, skontaktuj się z nami, przygotujemy kalkulację dla Ciebie 56 642 41 83 
Pakiet Mentor - zniżka na OC komunikacyjne

20 pkt.

20 pkt.

20 pkt.

20 pkt.

Wybierając dowolny wariant ubezpieczenia na życie, otrzymasz punkty, którymi opłacisz składkę OC komunikacyjnego. Funkcjonariusze i Pracownicy Więziennictwa przechodzący na emeryturę i zapisani do programu na ubezpieczenie na życie mają możliwość korzystania z dedykowanej oferty ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych dla Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa ujętych w Pakiet Mentor.

Jak opłacać składkę?

Pierwszą składkę zapłać do 20. dnia miesiąca poprzedzającego początek ochrony (jeśli ochronę zaczynasz od 1. kwietnia, składkę opłać do 20. marca).
Kolejne składki opłacaj analogicznie co miesiąc (do 20. kwietnia, 20. maja itd.).

do
20
marca

1
kwietnia

do
20
kwietnia

opłacenie składki
 

początek okresu ubezpieczenia

opłacenie kolejnej składki

Jak zgłosić zdarzenie?

W serwisie mojePZU

Wejdź na stronę mojePZU  lub pobierz aplikację ze sklepu Google Play lub App Store (zyskasz łatwy dostęp do swoich polis oraz możliwość weryfikacji etapu realizacji zgłoszonych zdarzeń).

Szkodę można również zgłosić telefonicznie pod numerem 801 102 102 lub 22 566 55 55

Pytania i odpowiedzi

Funkcjonariusze oraz Pracownicy Służby Więziennej przechodzący na emeryturę, którzy nie ukończyli 60 r.ż. oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie, partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci). Prawo przystąpienia do niniejszej oferty mają wyłącznie osoby dotychczas ubezpieczone w ramach polis dla pracowników Służby Więziennej pod warunkiem zachowania ciągłości zarówno z polis PZU Życie S.A. jak i z konkurencji pomiędzy dotychczasową polisą, a polisą na warunkach niniejszej oferty. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby na zwolnieniach lekarskich, przebywające w szpitalu lub uznane za niezdolne do pracy lub służby pod warunkiem zachowania ciągłości w ochronie ubezpieczeniowej.

Wiek wstępu do ubezpieczenia jest do 59 roku życia. Koniec odpowiedzialności obowiązuje do rocznicy polisy przypadającej w roku kalendarzowym, w którym dana osoba ukończy 60 lat. Prawo przystąpienia do niniejszej oferty mają wyłącznie osoby dotychczas ubezpieczone w ramach polis dla pracowników Służby Więziennej pod warunkiem zachowania ciągłości zarówno z polis PZU Życie S.A. jak i z konkurencji pomiędzy dotychczasową polisą, a polisą na warunkach niniejszej oferty; Zniesiono karencje na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe z zakresu ubezpieczenia odchodzących ze służby w datach: 1.04 i 1.05. i 01.06 2023. Uwaga: Partnerów życiowych obowiązują karencje zgodne z OWU; Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby na zwolnieniach lekarskich, przebywające w szpitalu lub uznane za niezdolne do pracy lub służby pod warunkiem zachowania ciągłości w ochronie ubezpieczeniowej; Specjalnie przygotowany Pakiet Mentor na ubezpieczenia komunikacyjne i mieszkaniowe.

Ochronę ubezpieczeniową posiadasz przez cały okres kiedy opłacasz składki. Możesz to robić do dnia rocznicy polisy w roku kalendarzowym, w którym skończysz 59 rok życia.

Jeśli zapomnisz o opłaceniu składki, przypomnimy Ci o tym SMS-em lub e-mailem. Jednak w przypadku, gdy przestaniesz opłacać polisę, ubezpieczenie wygaśnie z końcem miesiąca, za który zapłaciłeś ostatnią składkę.

Wejdź na stronę https://moje.pzu.pl/ lub pobierz aplikację ze sklepu Google Play lub App Store (zyskasz łatwy dostęp do swoich polis oraz możliwość weryfikacji etapu realizacji zgłoszonych zdarzeń). Szkodę można również zgłosić telefonicznie pod numerem 801 102 102 lub 22 566 55 55

 • Ochronę ubezpieczeniową 24h/7
 • Możliwość wyboru jednego z 12. dostępnych wariantów.
 • W zakresie objęcie ochroną w sytuacji wystąpienia poważnego zachorowania, operacji chirurgicznej, leczenia szpitalnego, leczenia specjalistycznego, assistance medyczny.
 • Wysokie Sumy Ubezpieczeń
 • Objęcie ochroną ubezpieczeniową bez konieczności wykonywania badań lekarskich.
 • Możliwość dożywotniego kontynuowania ubezpieczenia.

Aby przystąpić do ubezpieczenia należy przesłać do Mentor Ubezpieczenia Indywidualne wypełnioną deklarację przystąpienia do ubezpieczenia na życie i opłacić składkę. W celu otrzymania kompletu dokumentów niezbędnych do zawarcia ubezpieczenia należy wejść na stronę mentorui.pl/sw/emeryt lub skontaktować się z nami pod 56 642 41 83. Wypełnione dokumenty należy przesłać do Mentor Ubezpieczenia Indywidulane w nieprzekraczalnym terminie do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpocznie się ochrona ubezpieczeniowa (np. przesłanie dokumentów do 20 lutego oznacza przystąpienie do ubezpieczenia od 1 marca). Składkę za ubezpieczenie należy wpłacić na indywidualne konto bankowe (jego numer otrzymasz na adres e-mail). Do ubezpieczenia na życie mogą przystąpić tylko byli Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Więziennej i członkowie ich rodzin.

Tak, istnieje program, dla emerytów SW po 60 roku życia, którzy w jednostce macierzystej byli objęci ubezpieczeniem w PZU Życie SA. Osoby ubezpieczone (funkcjonariusz/pracownik, współmałżonek, partner życiowy, pełnoletnie dzieci) mogą przystępować do dowolnie wybranego wariantu ubezpieczenia na życie. W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy zarejestrować się na portalu sw.mentor.pl lub zadzwonić pod 56 669 33 96

Kontakt

Chcesz uzyskać więcej informacji? Skorzystaj z poniższych dróg kontaktu:

contact

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 56 642 41 83 (pn.-pt.: 8:00 - 16:00)
lub zamów rozmowę podając swój numer telefonu.

Wysyłając formularz, zgadzasz się na przetwarzanie podanych danych przez Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. w celu obsługi zgłoszenia, w tym na kontakt telefoniczny.

Twoja wiadomość została wysłana

Chcesz skorzystać z Pakietu Mentor?

Skorzystaj z aktualnej promocji! Oddzwonimy do Ciebie z specjalną ofertą dla Funkcjonariuszy i Pracowników SW.

Wiadomość nie została wysłana. Spróbuj później.

Wiadomość wysłana

Znasz datę końca swojej polisy?

Przypomnimy Ci o niej i przygotujemy nową propozycję. Zaznacz datę już dziś i skorzystaj z gwarancji najniższej ceny

Wiadomość nie została wysłana. Spróbuj później.

Wiadomość wysłana