Najczęsciej zadawane pytania - Emerytowani Funkcjonariusze i Pracownicy



Funkcjonariusze oraz Pracownicy Służby Więziennej przechodzący na emeryturę, którzy nie ukończyli 60 r.ż. oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie, partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci). Prawo przystąpienia do niniejszej oferty mają wyłącznie osoby dotychczas ubezpieczone w ramach polis dla pracowników Służby Więziennej pod warunkiem zachowania ciągłości zarówno z polis PZU Życie S.A. jak i z konkurencji pomiędzy dotychczasową polisą, a polisą na warunkach niniejszej oferty. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby na zwolnieniach lekarskich, przebywające w szpitalu lub uznane za niezdolne do pracy lub służby pod warunkiem zachowania ciągłości w ochronie ubezpieczeniowej.

Wiek wstępu do ubezpieczenia jest do 59 roku życia. Koniec odpowiedzialności obowiązuje do rocznicy polisy przypadającej w roku kalendarzowym, w którym dana osoba ukończy 60 lat. Prawo przystąpienia do niniejszej oferty mają wyłącznie osoby dotychczas ubezpieczone w ramach polis dla pracowników Służby Więziennej pod warunkiem zachowania ciągłości zarówno z polis PZU Życie S.A. jak i z konkurencji pomiędzy dotychczasową polisą, a polisą na warunkach niniejszej oferty; Zniesiono karencje na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe z zakresu ubezpieczenia odchodzących ze służby w datach: 1.04 i 1.05. i 01.06 2023. Uwaga: Partnerów życiowych obowiązują karencje zgodne z OWU; Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby na zwolnieniach lekarskich, przebywające w szpitalu lub uznane za niezdolne do pracy lub służby pod warunkiem zachowania ciągłości w ochronie ubezpieczeniowej; Specjalnie przygotowany Pakiet Mentor na ubezpieczenia komunikacyjne i mieszkaniowe.

Ochronę ubezpieczeniową posiadasz przez cały okres kiedy opłacasz składki. Możesz to robić do dnia rocznicy polisy w roku kalendarzowym, w którym skończysz 59 rok życia.

Jeśli zapomnisz o opłaceniu składki, przypomnimy Ci o tym SMS-em lub e-mailem. Jednak w przypadku, gdy przestaniesz opłacać polisę, ubezpieczenie wygaśnie z końcem miesiąca, za który zapłaciłeś ostatnią składkę.

Wejdź na stronę https://moje.pzu.pl/ lub pobierz aplikację ze sklepu Google Play lub App Store (zyskasz łatwy dostęp do swoich polis oraz możliwość weryfikacji etapu realizacji zgłoszonych zdarzeń). Szkodę można również zgłosić telefonicznie pod numerem 801 102 102 lub 22 566 55 55

  • Ochronę ubezpieczeniową 24h/7
  • Możliwość wyboru jednego z 12. dostępnych wariantów.
  • W zakresie objęcie ochroną w sytuacji wystąpienia poważnego zachorowania, operacji chirurgicznej, leczenia szpitalnego, leczenia specjalistycznego, assistance medyczny.
  • Wysokie Sumy Ubezpieczeń
  • Objęcie ochroną ubezpieczeniową bez konieczności wykonywania badań lekarskich.
  • Możliwość dożywotniego kontynuowania ubezpieczenia.

Aby przystąpić do ubezpieczenia należy przesłać do Mentor Ubezpieczenia Indywidualne wypełnioną deklarację przystąpienia do ubezpieczenia na życie i opłacić składkę. W celu otrzymania kompletu dokumentów niezbędnych do zawarcia ubezpieczenia należy wejść na stronę mentorui.pl/sw/emeryt lub skontaktować się z nami pod 56 642 41 83. Wypełnione dokumenty należy przesłać do Mentor Ubezpieczenia Indywidulane w nieprzekraczalnym terminie do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpocznie się ochrona ubezpieczeniowa (np. przesłanie dokumentów do 20 lutego oznacza przystąpienie do ubezpieczenia od 1 marca). Składkę za ubezpieczenie należy wpłacić na indywidualne konto bankowe (jego numer otrzymasz na adres e-mail). Do ubezpieczenia na życie mogą przystąpić tylko byli Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Więziennej i członkowie ich rodzin.

Tak, istnieje program, dla emerytów SW po 60 roku życia, którzy w jednostce macierzystej byli objęci ubezpieczeniem w PZU Życie SA. Osoby ubezpieczone (funkcjonariusz/pracownik, współmałżonek, partner życiowy, pełnoletnie dzieci) mogą przystępować do dowolnie wybranego wariantu ubezpieczenia na życie. W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy zarejestrować się na portalu sw.mentor.pl lub zadzwonić pod 56 669 33 96

Chcesz skorzystać z Pakietu Mentor?

Skorzystaj z aktualnej promocji! Oddzwonimy do Ciebie z specjalną ofertą dla Funkcjonariuszy i Pracowników SW.

Wiadomość nie została wysłana. Spróbuj później.

Wiadomość wysłana

Znasz datę końca swojej polisy?

Przypomnimy Ci o niej i przygotujemy nową propozycję. Zaznacz datę już dziś i skorzystaj z gwarancji najniższej ceny

Wiadomość nie została wysłana. Spróbuj później.

Wiadomość wysłana