Złożenie deklaracji

Ubezpieczony przystępuje jako

Ubezpieczony przystępuje jako

Emeryt

Małżonek

Partner życiowy

Pełnoletnie dziecko

Informacje podstawowe


Oświadczenie

Potwierdzam, iż do przejścia na emeryturę byłem objęty grupowym ubezpieczeniem na życie w ramach programu ubezpieczeń dla czynnych Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Potwierdzam, iż do końca posiadam (będę posiadać) opłacone składki w ramach programu ubezpieczeń dla czynnych Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Potwierdzam, iż jako Funkcjonariusza lub Pracownika Więziennictwa, posiadam opłacone składki w ramach programu ubezpieczeń dla czynnych Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa i członków ich rodzin.

Ubezpieczony podstawowy (Emerytowany Funkcjonariusz lub Pracownik Więziennictwa)

Dane ubezpieczonego

(Nie dotyczy męża/żony)

Partner życiowy

Nie wpisuj danych męża/żony

Uposażeni


1. Uposażony

Wybrany wariant: Wariant 11, składka miesięczna 142.16 zł