Program Ubezpieczeń na życie PZU - SW 6.0

dla czynnych Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz członków ich rodzin

e1

Program Ubezpieczeń na życie PZU - SW 6.0
dla czynnych Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz członków ich rodzin

 • Całodobowa ochrona ubezpieczeniowa - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w kraju i za granicą
 • Możliwość ubezpieczenia członka rodziny – małżonka, partnera życiowego oraz pełnoletniego dziecka na tych samych warunkach co pracownik;
 • Dla funkcjonariuszy i pracowników oraz ich małżonków lub partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 pierwszych miesięcy od daty wdrożenia ubezpieczenia w danej jednostce SW karencja zostanie zniesiona.
 • Ochrona w ramach leczenia szpitalnego dotyczy szpitali na całym świecie;

Dodatkowo zyskujesz

Dostęp do specjalnych ofert i zniżek na OC komunikacyjne, ubezpieczenie majątkowe i turystyczne dla Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Zapoznaj się z ofertą w Twojej jednostce

Skontaktuj się z osobą obsługującą ubezpieczenie PZU

Wypełnij i podpisz deklarację

Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie otrzymasz na email

Zakres ubezpieczenia w (zmień)

W wybranej jednostce nie ma aktywnych polis. Skontaktuj się z osobą obsługującą ubezpieczenia w jednostce w celu uzyskania dodatkowych informacji.

O ubezpieczeniu

Program grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie SW 6.0 - Możliwość wyboru

Program grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie SW 6.0 - Ubezpieczenie wypadku na sumę 1mln zł

Program grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie SW 6.0 - Wypadek komunikacyjny

Program grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie SW 6.0 - Wsparcie w razie nowotworu

Program grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie SW 6.0 - Pobyt ubezpieczonego w szpitalu

Program grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie SW 6.0 - Ochrona w razie udaru

Program grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie SW 6.0 - Oferta dla odchodzących na emeryturę

Program grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie SW 6.0 - Ubezpieczenie zdrowotne

Program grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie SW 6.0 - Ubezpieczenie dzieci

Jak zgłosić zdarzenie?

W serwisie mojePZU

Wejdź na stronę mojePZU  lub pobierz aplikację ze sklepu Google Play lub App Store (zyskasz łatwy dostęp do swoich polis oraz możliwość weryfikacji etapu realizacji zgłoszonych zdarzeń).

Szkodę można również zgłosić telefonicznie pod numerem 801 102 102 lub 22 566 55 55

Pytania i odpowiedzi

Do ubezpieczenia mogą przystąpić funkcjonariusze i pracownicy SW oraz ich małżonkowie albo partnerzy życiowi, którzy ukończyli 16. rok życia i nie ukończyli 69 roku życia oraz pełnoletnie dzieci  – w wieku 18-69 lat.

Do ubezpieczenia  (Wariant Rodzinny, Wariant Socjalny, DOŻ i Wariant dodatkowy) mogą przystąpić osoby, które przebywają na zwolnieniach lekarskich lub w szpitalu lub zostały uznane za niezdolne do pracy lub służby – pod warunkiem zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej w PZU lub w innym towarzystwie ubezpieczeniowym (dotyczy  płatnika, małżonka, dziecka, partnera)

 

Zgodnie z OWU dla nowo przystępujących oraz ubezpieczonych krócej niż 12 miesięcy BLISKICH: małżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci przewidziano weryfikację stanu zdrowia w formie skróconej ankiety medycznej (oświadczenie medyczne w deklaracji).

 • Całodobowa ochrona ubezpieczeniowa - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w kraju i za granicą (z wyłączeniem operacji chirurgicznych, Powrotu do sprawności  i Assistance, które działają na terenie RP)
 • Szeroki zakres ochrony, 13 wariantów Rodzinnych do wyboru.
 • Możliwość indywidualnego konstruowania swojego ubezpieczenia poprzez dokupienie do ubezpieczenia podstawowego  pakietów dodatkowych, ubezpieczenia zdrowotnego lub/i majątkowego
 • Możliwość ubezpieczenia członka rodziny – małżonka, partnera życiowego oraz pełnoletniego dziecka na tych samych warunkach co pracownik;
 • Rozszerzenie definicji małżonka na partnera życiowego, pod warunkiem wskazania partnera w deklaracji;
 • Oferta uwzględnia zniesienie karencji w Wariantach Podstawowych, Wariancie Socjalnym, Wariancie Dodatkowym (nie dotyczy partnerów życiowych), Pakiecie Dziecko oraz PZU WRW dla funkcjonariuszy i pracowników oraz ich małżonków lub partnerów życiowych  i pełnoletnich dzieci, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 pierwszych miesięcy od daty wdrożenia ubezpieczenia w danej jednostce SW.
 • Zamiana definicji krwotoku śródmózgowego na „udar mózgu” w opcjach: śmierć spowodowana krwotokiem śródmózgowym, trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku krwotoku śródmózgowego i leczenie szpitalne spowodowane krwotokiem śródmózgowym;
 • Powrót do Sprawności – limitowane usługi medyczne, dostęp do rehabilitacji oraz badań diagnostycznych po wypadku na drodze oraz w pracy.
 • Skrócony minimalny czas pobytu w szpitalu niezbędny do wypłaty świadczenia - do 1 dnia w przypadku pobytu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem przy pracy lub wypadkiem komunikacyjnym;
 • Wyższe świadczenie za pierwsze 21 dni pierwszego pobytu w szpitalu spowodowanego danym nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem przy pracy lub wypadkiem komunikacyjnym;
 • Zniesienie warunku,  że pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (NW),   wypadkiem  komunikacyjnym  lub  wypadkiem w pracy musi się rozpocząć w ciągu 14 dni od dnia wypadku  (aby uzyskać świadczenie w wyższej stawce dziennej),
 • Odpowiedzialność za pobyty w szpitalu spowodowane leczeniem nerwic w wariantach rodzinnych oraz socjalnym– maksymalna wypłata w trakcie roku polisowego to 2300 zł;
 • Ochrona w ramach leczenia szpitalnego dotyczy szpitali na całym świecie;
 • Podwyższone świadczenie na wypadek wystąpienia nowotworu złośliwego w ramach opcji  ciężka choroba ubezpieczonego oraz ciężka choroba małżonka;
 • Ochrona rozszerzona o nowotwory we wczesnym stadium tzw. in situ  - wysokość  świadczenia to 20 % świadczenia z tyt. wystąpienia ciężkiej choroby;
 • W ramach opcji ciężka choroba ubezpieczonego zakres rozszerzony o dwie choroby: rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (DIC) oraz WZW B lub C;
 • Odpowiedzialność za zdarzenia spowodowane profesjonalnym uprawianiem sportu lub rekreacyjnym uprawianiem sportu o ile były związane z wykonywaniem czynności służbowych lub uczestnictwem w zawodach lub ćwiczeniach organizowanych przez Służbę Więzienną;
 • Odpowiedzialność za zdarzenia spowodowane czynnym udziałem w aktach terroru oraz za zdarzenia powstałe  w wyniku masowych  rozruchów społecznych  o ile udział w nich wynikał z wykonywania czynności służbowych na terytorium RP;
 • Rozszerzony zakres opcji leczenia specjalistycznego  uzupełniony  in. o dializoterapię, radioterapię Gamma Knife lub Cyber Knife oraz terapię radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy,
 • W ubezpieczeniu zdrowotnym w pakietach Komfort i Komfort Plus dodatkowo opieka psychologa,
 • Program Rabatowy dla uczestników Klubu PZU Pomoc w tym 10 % zniżki na indywidualne ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe oferowane przez PZU SA

 • Wariant ubezpieczenia podstawowego na życie  – Rodzinny, Socjalny  - może zostać uruchomiony,  pod warunkiem przystąpienia  minimum  15 funkcjonariuszy lub pracowników z danej jednostki SW.

 

 • Warianty Dodatkowej Ochrony Życia (DOŻ) oraz Wariant  Dodatkowy - mogą zostać uruchomione,  pod warunkiem przystąpienia  minimum  15 funkcjonariuszy lub pracowników z danej jednostki SW.

 

 • Ubezpieczenie zdrowotne Opieka medyczna – minimum 10,01% pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych w danej jednostce SW,

 

 • Pakiety dodatkowe: „WRW - W Razie Wypadku”, Pakiet „Wsparcie W Razie Nowotworu”, Pakiet „Ochrona dla Dziecka” – bez limitu

 • Wariant Rodzinny - Ubezpieczeni w ramach Wariantu Rodzinnego, mogą dokupić jeden z 3 wariantów Dodatkowej Ochrony Życia oraz Wariant Dodatkowy (składka 20,60 zł), Pakiet Wsparcie W  Razie Nowotworu, Pakiet Ochrona dla Dziecka (dedykowany funkcjonariuszom i pracownikom), WRW W Razie Wypadku oraz ubezpieczenie zdrowotne Opieka Medyczna
 • Wariant Socjalny dedykowany jest wyłącznie osobom, które nie przystąpiły do Wariantów Rodzinnych. Do Wariantu Socjalnego nie można dokupić Dodatkowej Ochrony Życia  (DOŻ) ani Wariantu Dodatkowego.

WARIANT RODZINNY i WARIANT SOCJALNY  -  38  stanów chorobowych objętych ubezpieczeniem:

anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej by-pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi oraz w wyniku wykonywania obowiązków służbowych, zawał serca, zgorzel gazowa, borelioza, choroba aorty brzusznej, choroba aorty piersiowej, gruźlica, przewlekłe zapalenie wątroby, utrata kończyn wskutek choroby, utrata słuchu, wada serca, choroba neuronu ruchowego, choroba Huntigtona, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, zakażona martwica trzustki, bakteryjne zapalenie wsierdzia, stwardnienie rozsiane, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona,   wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe DIC.

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Chcesz uzyskać więcej informacji? Skorzystaj z poniższych dróg kontaktu:

contact
Kontakt do ubezpieczenia na życie (Program PZU SW 6.0)
Ubezpieczenia indywidualne
 • komunikacja
 • dom/mieszkanie
 • podróże
 • i inne

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 56 642 41 83 (pn.-pt.: 8:00 - 16:00)
lub zamów rozmowę podając swój numer telefonu.

Wysyłając formularz, zgadzasz się na przetwarzanie podanych danych przez Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. w celu obsługi zgłoszenia, w tym na kontakt telefoniczny.

Twoja wiadomość została wysłana

Chcesz skorzystać z Pakietu Mentor?

Skorzystaj z aktualnej promocji! Oddzwonimy do Ciebie z specjalną ofertą dla Funkcjonariuszy i Pracowników SW.

Wiadomość nie została wysłana. Spróbuj później.

Wiadomość wysłana

Znasz datę końca swojej polisy?

Przypomnimy Ci o niej i przygotujemy nową propozycję. Zaznacz datę już dziś i skorzystaj z gwarancji najniższej ceny

Wiadomość nie została wysłana. Spróbuj później.

Wiadomość wysłana